16 Tháng Mười 2019

Sẽ chi đầu tư cho văn hóa đạt 1,8% tổng chi ngân sách

Thứ Sáu 25/01/2019 | 10:50 GMT+7

VHO- Đánh giá cao nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những vấn đề “nóng” trong lĩnh vực văn hóa hiện nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) cho rằng, với thái độ quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ như vậy cho phép chúng ta lạc quan hơn về sự phát triển của ngành Văn hóa trong thời gian tới... 


  
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu tại Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững Ảnh: TR.HUẤN 

Trước vấn đề này, Văn Hóa đã có cuộc phỏng vấn với đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Uỷ viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về “phiên” trả lời chất vấn này của Thủ tướng. 
Thưa ông, chúng tôi được biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa? 
- Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng: Đúng như vậy. Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi đánh giá rất cao việc Thủ tướng có văn bản trả lời nội dung chất vấn của tôi tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Mặc dù bận trăm công ngàn việc trong những ngày cuối năm nhưng Thủ tướng vẫn dành thời gian để trả lời chất vấn bằng văn bản của nhiều đại biểu Quốc hội trong đó có tôi. Trước hết tôi cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm trả lời chất vấn của tôi. Điều đó thể hiện sự quan tâm của ông với cử tri ngành VHTTDL. 
Và điều đó càng cho thấy người đứng đầu Chính phủ không những đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa mà còn thực hiện “lời hứa” trước Quốc hội là sẽ trả lời đầy đủ các ý kiến, vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu ra tại kỳ họp vừa qua. Văn bản trả lời của Thủ tướng gửi đến tôi dài đến 7 trang, trong đó ông đề cập đến nhiều giải pháp rất quan trọng, tạo đòn bẩy để cho ngành Văn hóa tiếp tục có những kết quả mới. Nhân đây tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng, cũng trong năm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại nhiều Hội nghị quan trọng của ngành Văn hóa như Hội nghị tổng kết 20 năm Phong trào TDĐKXDĐSVH; Hội nghị về “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững”; Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam… 
Vậy, trong văn bản trả lời chất vấn của Thủ tướng có làm cho ông thoả mãn không? 
- Tại những kỳ họp gần đây tôi đều có phát biểu về vai trò to lớn của Văn hóa. Tôi cũng đã trực tiếp chất vấn và tranh luận với Thủ tướng trên hội trường. Còn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, tôi đã đặt câu hỏi tới Thủ tướng gồm những nội dung: Thứ nhất, là Thủ tướng Chính phủ đã và sẽ có chương trình, quyết sách gì để khắc phục tình trạng lâu nay về phát triển và đầu tư cho văn hóa không tương xứng với phát triển kinh tế? Giải pháp đột phá xây dựng con người trong tình hình hiện nay? Và kế hoạch trong năm tới và giai đoạn tiếp theo, Chính phủ sẽ có chương trình hành động nào nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa như trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng? 
Trong văn bản của Thủ tướng, ông đã trả lời thẳng và cụ thể vào từng vấn đề. Thủ tướng cho biết phát triển văn hóa là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, quyết sách thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, thể hiện trên các mặt... Đặc biệt, Thủ tướng cũng đã đưa ra được nhiều giải pháp rất khả thi để xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa. 
Như tôi đã đề cập, việc Thủ tướng bận trăm công, ngàn việc mà vẫn dành thời gian trả lời chất vấn đã là quí chứ chưa nói đến phần trả lời của ông rất kỹ càng, thẳng thắn, tâm huyết, cho thấy trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển của văn hóa nước nhà. Vì thế tôi hoàn toàn thỏa mãn và tâm đắc với trả lời của Thủ tướng. 
Ông tâm đắc nhất nội dung nào trong văn bản trả lời của Thủ tướng? 
- Tôi tâm đắc nhất nội dung khi Thủ tướng trả lời chất vấn về những giải pháp xây dựng con người trong tình hình hiện nay, nhất là khi đạo đức xã hội đang có nhiều biểu hiện xuống cấp, mà nói như một đại biểu khác là “mong kinh tế thì như ngày nay còn đạo đức xã hội thì như ngày xưa”. Theo đó, Thủ tướng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, ví như phải chấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin vào chế độ, khắc phục bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm. Từ các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất đến các tầng lớp xã hội phải khắc phục bệnh thành tích, giả dối, sống hai mặt, củng cố niềm tin vào những mặt tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Thực thi nghiêm kỷ cương, pháp luật, mọi người đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục, trường học trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống; nâng cao trách nhiệm của báo chí, thông tin truyền thông trong đấu tranh phòng và chống suy thoái đạo đức, lối sống; giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; có chính sách thu hút nhân tài, tuyển dụng, đánh giá, đãi ngộ, bổ nhiệm theo năng lực và phẩm chất cá nhân; phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng con người; đẩy mạnh xây dựng con người thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm… 
Qua nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng, ông có kỳ vọng gì về sự phát triển của ngành Văn hóa trong thời gian tới? 
- Tôi rất vững tin và thực sự đặt nhiều kỳ vọng sau nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng. Đó là Thủ tướng cho biết hiện nay tỉ lệ chi cho văn hóa chỉ đạt 1,71% nhưng vẫn chưa mang tính bền vững và đồng đều giữa các địa phương. Vì vậy trong thời gian tới, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội cần quan tâm hơn nữa, bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả trung ương và địa phương) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng để đảm bảo đầu tư, phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế. 
Cũng theo Thủ tướng, với xu thế chung, mức chi hằng năm cho sự nghiệp văn hóa luôn được điều chỉnh năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm đáp ứng cơ bản đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa và chất lượng đầu tư cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dự kiến trong những năm tới, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế, triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới… 
Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua và với những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà tôi vừa đề cập ở trên, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo ngành Văn hóa sẽ có những bước tiến mang tính đột phá, khắc đậm trong tâm thức của người dân. Tôi cũng đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội, cử tri cả nước, nhất là cử tri trong ngành VHTTDL có trách nhiệm tăng cường giám sát, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về Văn hóa. 
Xin cảm ơn ông! 

 

Tôi rất vững tin và thực sự đặt nhiều kỳ vọng sau nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng. Đó là Thủ tướng cho biết hiện nay tỉ lệ chi cho văn hóa chỉ đạt 1,71% nhưng vẫn chưa mang tính bền vững và đồng đều giữa các địa phương. Vì vậy trong thời gian tới, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội cần quan tâm hơn nữa, bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả trung ương và địa phương). 

(Đại biểu Quốc hội NGUYỄN QUỐC HƯNG) 

THU SÂM (thực hiện) 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Mười 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10 thực phẩm nhiều dinh dưỡng hơn khi nấu chín

10 thực phẩm nhiều dinh dưỡng hơn khi nấu chín

VHO- Một vài loại thực phẩm thường được dùng để ăn tươi sống nhưng nếu chế biến, mức độ dinh dưỡng sẽ tăng lên rất nhiều.

Chi tiết
17181920
21222324252627
28293031123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2019 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top