Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (Thứ Ba 12/06/2018 | 14:30 GMT+7)

VH- Chiều 11.6, Công đoàn Khối cơ sở (KCS) Bộ VHTTDL tại TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương Người tốt – Việc tốt, Lao động giỏi – Lao động sáng tạo năm 2018.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Công đoàn KCS Bộ VHTTDL Trần Nhật Sinh đã nhấn mạnh, cách đây 70 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó Người đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản than con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người làm việc tốt hơn, nhiều hơn và người thi đua là những người yêu nước.

Với tinh thần hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, các Công đoàn sở của Ngành VHTTDL tại TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trong các cơ quan, đơn vị và trong toàn Khối với các phong trào: “Mùa Xuân”, “Bàn tay vàng”, “Vì người thợ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”,…

Dịp này, Công đoàn KCS Bộ VHTTDL tại TP.HCM đã tuyên dương và trao tặng cho 11 tập thể, 29 cá nhân Giấy khen gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương Người tốt – Việc tốt.

L.Hải

         

 

         

Print
Tags: