Mức tăng trưởng cao trên mọi lĩnh vực chứng tỏ Bộ VHTTDL đã làm tốt công tác CCHC (Thứ Tư 11/07/2018 | 09:38 GMT+7)

VH-  Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL vào hôm qua 10.7. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đồng chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cùng các lãnh đạo các Cục, Vụ, Tổng cục... thuộc Bộ VHTTDL.

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đồng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ VHTTDL trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 cho biết, công tác CCHC đã được các đơn vị của Bộ thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, Bộ đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ 89,21% đại biểu tán thành. Tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Nghị định và 13 văn bản khác, ban hành 5 Thông tư; trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ 93,84% phiếu tán thành; tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Nghị định, 4 Quyết định, 2 Chỉ thị, ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ VHTTDL đã công bố công khai 207 thủ tục hành chính. Dự kiến năm 2018 sẽ phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với 27 thủ tục hành chính. Công tác tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực và hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, trường hợp nhiệm vụ có liên quan đến nhiều đơn vị thì giao cho một đơn vị làm đầu mối. Bộ đã sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, tinh giản 11 phòng, văn phòng đại diện; giải thể 1 đơn vị trực thuộc Cục, chuyển 1 đơn vị trực thuộc Cục về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; thực hiện việc rà soát, tinh gọn bộ máy Tổng cục TDTT và Tổng cục Du lịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, VHTTDL là một trong những ngành có mức tăng trưởng cao trên mọi lĩnh vực trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sự tăng trưởng của du lịch, điều đó chứng tỏ Bộ VHTTDL đã làm tốt công tác CCHC. Đồng thời, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Bộ VHTTDL sớm tham mưu cho Chính phủ triển khai có hiệu quả phân cấp CCHC, tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC hằng năm; rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế thực hiện theo tinh thần Nghị định 79/2017/NĐ- CP; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP...

Thay mặt Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL, được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về CCHC, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. 

Nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa

Cũng trong sáng 10.7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu đã làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Cục Di sản văn hóa. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ dự buổi làm việc.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nguyễn Thế Hùng đã báo cáo đoàn kiểm tra một số nội dung về công tác CCHC tại đơn vị. Theo đó, Cục Di sản văn hóa đã triển khai thực hiện CCHC ở các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Bên cạnh những thuận lợi như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa ngày càng được hoàn thiện; cơ cấu tổ chức của đơn vị được sắp xếp hợp lý, đảm bảo phù hợp, tinh gọn, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động chuyên môn đã đảm bảo giải quyết công việc theo đúng quy trình và thời gian, tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc..., công tác CCHC tại đơn vị cũng bộc lộ những hạn chế như: một số quy định còn chồng chéo, chưa đồng bộ; thói quen làm việc trực tiếp qua đường công văn, giấy tờ vẫn còn phổ biến khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, mục tiêu của CCHC là xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu quả. Trong lĩnh vực di sản văn hóa, CCHC sẽ góp phần khắc phục những chồng chéo, phát huy tối đa hiệu quả công việc của từng vị trí, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa, giảm những di tích văn hóa bị xâm phạm cũng như phát huy các giá trị di sản trong đời sống... P.ANH

 

 HIỀN LƯƠNG

 

 

Print
Tags: