THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 (Thứ Sáu 06/04/2018 | 09:25 GMT+7)

 Báo Văn Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển 12 viên chức cho các Ban, Văn phòng như sau:

I - ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1- Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

h. Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí làm việc cần tuyển dụng

2.1 - Đối với vị trí Chuyên viên: 02 chỉ tiêu

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất bản báo chí.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

a) Ban Trị sự: 01 chỉ tiêu

- 01 Chuyên viên phụ trách công tác hành chính, quản trị: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

b) Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

- 01 Chuyên viên phụ trách tổ chức, hành chính: Tốt nghiệp đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Ưu tiên người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính.

2.2 - Đối với vị trí Kế toán viên Ban Trị sự: 01 chỉ tiêu

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

- Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Micro­soft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

- Có khả năng phụ trách công tác kế toán tổng hợp, kế toán TSCĐ theo yêu cầu của đơn vị.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác kế toán lĩnh vực báo chí, xuất bản.

2.3 - Đối với vị trí Biên tập viên (hạng III) Ban Thư ký: 01 chỉ tiêu

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên hoặc trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên hạng III;

- Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có khả năng phụ trách tổ chức đề tài và thực hiện nội dung tin, bài, ảnh theo kế hoạch của đơn vị.

- Ưu tiên người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành báo chí; có thêm bằng Đại học ngoại ngữ; có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí từ 3 năm trở lên.

2.4 - Đối với vị trí Phóng viên (hạng III): 07 phóng viên

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên hạng III;

- Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí phóng viên như sau:

a) Ban Thư ký: 01 chỉ tiêu

+ 01 Phóng viên ảnh phụ trách công tác biên tập ảnh, phóng sự ảnh: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiếp ảnh và có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

Có khả năng tác nghiệp độc lập, chịu áp lực cao. Ưu tiên ứng viên nam giới, có kinh nghiệm chụp ảnh báo chí.

b) Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình: 01 chỉ tiêu

+ 01 Phóng viên phụ trách tổ chức, thực hiện nội dung tin, bài các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

c) Ban Kinh tế - Xã hội: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên phụ trách tổ chức, thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực kinh tế - xã hội: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

d) Ban Thể thao- Du lịch: 02 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên phụ trách tổ chức, thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực thể thao: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

- 01 Phóng viên phụ trách tổ chức, thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực du lịch: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

e) Ban Báo Văn hóa điện tử: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên phụ trách tổ chức thực hiện nội dung lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; khai thác thông tin bằng tin, bài, ảnh, clip. Khai thác tin, bài , ảnh lên hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CMS), có kỹ năng xử lý video tốt: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo yêu cầu của vị trí việc làm; có khả năng chịu áp lực công việc cao.

g) Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên phụ trách tổ chức, thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội tại phía Nam: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

2.5 - Đối với vị trí Biên dịch viên (hạng III) tiếng Anh, ban Quốc tế: 01 chỉ tiêu

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên dịch viên hạng III;

- Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Ngoại ngữ thứ hai này phải khác với ngoại ngữ ở bằng tốt nghiệp đại học.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có khả năng tiếng Anh phụ trách tổ chức dịch thuật nội dung tin, bài về lĩnh vực thời sự quốc tế; văn hóa nghệ thuật quốc tế; hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL theo yêu cầu của đơn vị.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

II -NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Đơn đăng ký dự thi tuyển viên chức theo mẫu số 01/ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT - BNV.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4cm x 6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên hạng III, Phóng viên hạng III, Biên dịch viên hạng III; Trình độ lý luận chính trị từ Sơ cấp trở lên (theo quy định tại các văn bản:Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 7/4/2016 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc ngành thông tin và truyền thông) thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

- Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

- 02 ảnh màu (4 x 6) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.

Lệ phí tuyển dụng:

Lệ phí tuyển dụng được thực hiện theo nội dung Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III - THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

1 - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 09/4/2018 đến 04/05/2018 (tính từ ngày đăng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, ít nhất 20 ngày làm việc)

2 - Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Trị sự, Báo Văn Hóa,124 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3 - Điện thoại: 024.38224965 - 024.38220036

IV-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

Người dự tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ, Thi tin học.

1 - Thi kiến thức chung:

Thi viết 180 phút về Luật Viên chức, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

Nội dung bao gồm:

- Luật Báo chí;

- Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa nghệ thuật;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa.

2 - Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 02 phần thi viết và thi thực hành.

2.1. Đối với vị trí Chuyên viên

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí chuyên viên. Nội dung bao gồm:

+ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Văn Hóa

+ Tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên và các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

b) Thi thực hành, thời gian 90 phút: Kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản.

Hình thức thi: bài viết

2.2. Đối với vị trí Kế toán viên

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí kế toán viên. Nội dung gồm:

+ Luật kế toán;

+ Luật Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

+ Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch kế toán viên và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, thời gian 90 phút: nghiệp vụ về kế toán và hạch toán kế toán.

Hình thức thi: bài viết

2.3. Đối với vị trí Biên tập viên (hạng III): Ban Thư ký

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí Biên tập viên. Nội dung gồm:

+ Luật Báo chí;

+ Nghị định 98/NĐ – CP ngày 13 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch biên tập viên hạng III và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, 90 phút: Biên tập tin 200 chữ trên cơ sở 1 bài báo dài 1000 chữ.

Hình thức thi: bài viết

2.4. Đối với vị trí Phóng viên (hạng III)

* Vị trí Phóng viên (hạng III): Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình, Ban Thể thao, Du lịch; Ban Kinh tế - Xã hội; Văn phòng Đại diện Báo Văn Hóa tại TP Hồ Chí Minh.

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí Phóng viên. Nội dung gồm:

+ Luật Báo chí;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Phóng viên hạng III và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, 90 phút: nghiệp vụ viết một bài báo trên cơ sở những thông tin được cung cấp.

Hình thức thi: bài viết

* Vị trí Phóng viên ảnh (hạng III) Ban Thư ký

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí Phóng viên ảnh. Nội dung gồm:

+ Luật Báo chí;

+ Nghị định 72/2016 NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Phóng viên hạng III và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, 90 phút: Lý thuyết về ảnh báo chí (ảnh minh họa, phóng sự ảnh); Chọn lọc và xử lý ảnh bằng pho­toshop

Hình thức thi: Bài viết

* Vị trí Phóng viên (hạng III): Ban Báo Văn hóa điện tử

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí Phóng viên. Nội dung gồm:

+ Luật Báo chí;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Phóng viên hạng III và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, 90 phút: Cách thức viết, biên tập tin, bài báo điện tử; tổ chức bài viết, đề tài, chuyên đề; tập hợp, lựa chọn tin, bài; sử dụng công cụ và phương tiện đặc thù của báo điện tử (máy ảnh kỹ thuật số, các phần mềm đồ họa thông dụng (photoshop), phần mềm biên tập, phần mềm xử lý vid­eo, các công cụ social media ...)

Hình thức thi: Bài viết

2.5. Đối với vị trí Biên dịch viên (hạng III): Ban Quốc tế

a) Thi viết, thời gian 180 phút: Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí Biên dịch viên. Nội dung gồm:

+ Luật Báo chí;

+ Nghị định 98/NĐ - CP ngày 13 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn Hóa;

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Biên dịch viên hạng III và các quy định khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thi thực hành, 90 phút: Dịch bài báo tiếng Anh 1000 từ.

Hình thức thi: bài viết

3 -Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

4 -Thi tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

5 - Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

5.2. Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin , bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng.

V - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1 - Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý II/2018

2 - Thông báo tuyển dụng được đăng báo và trên trang web của Báo Văn Hóa, thí sinh dự thi xem thông tin cập nhật trên Website http://www.baovanhoa.vn

3 - Địa điểm thi tuyển: Hà Nội

TỔNG BIÊN TẬP

Chu Thị Thu Hằng

Print
Tags: