Nghệ An: Sinh con thứ 3 không được xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Thứ Tư 07/03/2018 | 09:31 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định xử lý đối với trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, bãi bỏ các quy định xử phạt đối với người sinh con thứ 3 tại Quyết định số 11/2018/QĐ–UBND.

Trong đó, sửa đổi quy định “Mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con” thành “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”. Quy định mới, có nhiều thay đổi trong việc xử lý những trường hợp sinh con thứ 3 trở lên và không ghi rõ các hình thức xử phạt. Cụ thể, theo Quyết định 11/2018: Các đối tượng vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý theo: quy định hiện hành, bản cam kết, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, quy định của hương ước, quy ước nơi cư trú, không được xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

Trước đây yêu cầu các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có trách nhiệm ký cam kết thực hiện các quy định về chính sách DS – KHHGĐ với chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan đơn vị mình đang công tác. Còn quy định mới việc ký cam kết được thực hiện trên tinh thần “tuyên truyền vận động”.

Phạm Ngân

Print
Tags: