Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch: Tước giấy phép nếu sai phạm nghiêm trọng (Thứ Sáu 18/05/2018 | 10:40 GMT+7)

VH-  Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 27 điều. Trong đó, chương I “Quy định chung”; Chương II “Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả”; Chương III “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính”; Chương IV “Điều khoản thi hành”.

 Theo dự thảo, HDV không có thẻ HDV du lịch khi hành nghề... thì sẽ chịu mức phạt từ 10-15 triệu đồng

Bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức sau: Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành (KDLH); thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch; quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú (CSLT) du lịch; quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; quyết định công nhận khu du lịch, điểm du lịch và biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch có thời hạn từ 1 - 24 tháng; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 - 6 tháng; tịch thu tang vật là giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả; thẻ hướng dẫn viên du lịch giả; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch giả. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là 50.000.000 đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 ​Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là 50.000.000 đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định tập trung vào các vấn đề chính gồm: Bổ sung các hành vi vi phạm mới để phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và văn bản quy định chi tiết; Bỏ các hành vi vi phạm không còn phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết; Giữ nguyên các hành vi vi phạm vẫn còn phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết; Bổ sung một số hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên trong lĩnh vực du lịch, không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch nên chưa được đưa vào Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mà được quy định tại một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác của Chính phủ có liên quan; Bổ sung cụ thể về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ VHTTDL - cơ quan chủ trì soạn thảo đã xin ý kiến Chính phủ về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Bộ đề xuất giữ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đảm bảo điều kiện về nhân viên phục vụ trong CSLT du lịch trong dự thảo Nghị định này, để đảm bảo hiệu quả của quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành Du lịch.

Bộ VHTTDL cũng đề xuất bổ sung một số hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trong hoạt động du lịch nhưng chưa được quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, mà được quy định tại một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác của Chính phủ. Tuy nhiên, các Nghị định này không quy định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành Du lịch.

 Không mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch phạt 15-20 triệu đồng

Tranh giành, nài ép khách bị phạt từ 30- 40 triệu đồng

Kinh doanh lữ hành là mảng có nhiều quy định xử phạt và có mức phạt cao hơn các mảng khác. Trong đó, hành vi “không áp dụng biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của khách du lịch”; “không mua bảo hiểm cho khách du lịch”; “không sử dụng HDV để hướng dẫn cho khách du lịch theo hợp đồng lữ hành” bị phạt từ 15-20 triệu đồng.

Hành vi “không quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thoả thuận với khách du lịch”; “không làm thủ tục đổi giấy phép KDLH theo quy định”; “sử dụng tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt không đúng với tên đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoạt động kinh doanh”; “hoạt động KDLH mà không có giấy phép KDLH”; “sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp khác để hoạt động kinh doanh”; “người nước ngoài nhập cảnh hoạt động du lịch mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; “người nước ngoài xin nhận cảnh hoạt động du lịch không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp giấy phép tạm trú, thẻ thường trú” bị phạt từ 20- 25 triệu đồng.

HDV không có thẻ HDV du lịch khi hành nghề hoặc hành nghề không đúng phạm vi hành nghề theo quy định sẽ chịu mức phạt từ 10-15 triệu đồng. Người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam; phân biệt đối xử với khách du lịch; thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch; tranh giành, nài ép khách mua hàng hóa, dịch vụ; sử dụng thẻ HDV du lịch giả để hành nghề bị phạt từ 15-20 triệu đồng, tước quyền sử dụng thẻ HDV có thời hạn và tịch thu tang vật (tuỳ theo hành vi vi phạm).

Dự thảo đang được Bộ VHTTDL lấy ý kiến đến ngày 8.7.2018.

 ​ Những hành vi được cho là vi phạm nặng nhất là “hoạt động KDLH không đúng phạm vi KDLH ghi trong giấy phép KDLH”, tức là giấy phép một đằng, kinh doanh một nẻo, “cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép KDLH của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh”; “sử dụng giấy phép KDLH giả để hoạt động kinh doanh” bị phạt từ 40- 50 triệu đồng; tước giấy phép KDLH 18-24 tháng hoặc tịch thu giấy phép giả.

P.V

 

 

 

Print
Tags: