Lý Nhã Kỳ làm Lãnh sự danh dự Ru-ma-ni tại TP. Hồ Chí Minh (Thứ Sáu 08/06/2018 | 18:30 GMT+7)

VH- Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây  đã trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự  cho diễn viên Lý Nhã Kỳ (Trần Thị Thanh Nhàn) làm Lãnh sự danh dự Ru-ma-ni tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo nội dung Thư bổ nhiệm Lãnh sự Danh dự của Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni, nhiệm kỳ Lãnh sự danh dự của diễn viên, cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ sẽ kéo dài 4 năm kể từ ngày được cấp Thư bổ nhiệm của Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni. Trong  nhiệm kỳ của  mình, Lý Nhã Kỳ  được giao nhiệm vụ “bảo vệ các quyền và lợi ích của các công dân và pháp nhân Ru-ma-ni, đóng góp vào sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá và khoa học cũng như hỗ trợ sự phát triển của các mối quan hệ hữu nghị giữa Ru-ma-ni và Việt Nam”.

Chia sẻ cảm xúc với nhiệm vụ mới, Lý Nhã Kỳ cho biết đây vừa là vinh dự, niềm vui, vừa là trọng trách đối với cô. “Tôi  đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ru-ma-ni nói chung, TP. Hồ Chí Minh và Ru-ma-ni nói riêng...”, cựu đại sứ du lịch chia sẻ.

(Bảo Anh)

 

 

 

 

 

 

 

Print
Tags: