Cuộc thi viết về bình đẳng giới

Author: SuperUser Account/14 Tháng Chín 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Theo thể lệ cuộc thi, các tác giả tham dự có thể gửi các bài viết phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam; đồng thời đề xuất các giải pháp, ý tưởng để bổ sung, hoàn thiện chính sách. Bên cạnh đó, biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động bình đẳng giới; ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả cao trong công tác bình đẳng giới.

Tác phẩm dự thi có thể là các bài viết sáng tác mới hoặc đã được đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 1.1.2016 đến ngày 25.11.2018 trên sách báo, tạp chí in, điện tử... do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

T.LAM

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x