Đồng Tháp: Tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ

Author: SuperUser Account/27 Tháng Bảy 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Việc tổng kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thi hành Luật, chỉ ra những mặt được, những tồn tại, bất cập trong quá trình thi hành; tổng hợp kiến nghị và đề xuất về các giải pháp triển khai Luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình; khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Các đại biểu cũng sẽ được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2008-2018; thảo luận, tham luận của các ngành và địa phương trong tỉnh; khen thưởng tập thể, cá nhân. Thời gian diễn ra Hội nghị dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm 2018.

HÀ NHUNG

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x