Lâm Đồng: Trên 300 cặp vợ chồng tảo hôn

Author: SuperUser Account/27 Tháng Bảy 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Các địa phương có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao là: Huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng (mỗi địa phương trên 44 trường hợp); huyện Đam Rông (43 trường hợp); huyện Lâm Hà (39 trường hợp)…

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phối phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan trong tỉnh chỉ đạo tổ chức các đợt khảo sát, tập huấn kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng đồng bào các DTTS trong tỉnh…

THANH DƯƠNG HỒNG

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x