Nhiều địa phương chưa kịp thời bảo vệ trẻ em

Author: SuperUser Account/18 Tháng Năm 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Theo đó, tại một số địa phương việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật ở một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc, chưa kịp thời. Đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, không tố giác đối tượng phạm tội. Ðồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, các thành viên trong gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ, người làm việc với trẻ em và chính bản thân trẻ để phòng ngừa bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

THẢO LAM

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x