Phú Yên: Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam

Author: SuperUser Account/18 Tháng Năm 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

 Theo đó, nội dung truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương” và “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. Các hoạt động được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở VHTTDL phối hợp các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức Hội thi “Gia đình văn hóa”; Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình và “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; Hướng dẫn các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững...

HÀ NHUNG

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x