Sổ tay công tác gia đình

Author: SuperUser Account/02 Tháng Ba 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Đây là một ấn phẩm hữu ích cung cấp các văn bản quản lý nhà nước về gia đình và các bài báo hay về lĩnh vực gia đình. Cuốn sổ là cẩm nang kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ VN và cán bộ làm công tác gia đình từ Trung ương đến địa phương, nhằm tuyên truyền tốt hơn về gia đình và PCBLGĐ trên phạm vi toàn quốc.

Hà Nhung

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x