Đà Nẵng:Công bố phiên bản Calculator 2050 về quản lý năng lượng (Thứ Tư 07/03/2018 | 23:08 GMT+7)

VH-  Ngày 7.3, chính quyền thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao Anh, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố phiên bản Calculator 2050 TP  Đà Nẵng.

Calculator 2050 chính là công cụ hữu ích để kiểm soát khí nhà kính, một mô hình của Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu Vương quốc Anh hỗ trợ xây dựng  cho các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ… và 10 quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Mô hình Calculator 2050 thành phố Đà Nẵng được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách  về quảnlý năng lượng và phát thải khí nhà kính”.

Đà Nẵng được lựa chọn là thành phố đầu tiên thực hiện thí điểm Calculator 2050, bởi trong những năm gần đây đã tích cực trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và chống phát thải khí nhà kính.

Công cụ Calculator 2050 cho phép người sử dụng kiểm chứng về khả năng thực hiện các mục tiêu lâu dài, khuyến khích sự tham gia của các luồng ý kiến khác nhau, các cơ sở thực tiễn và phân tích khoa học trong quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính.Đặc điểm nổi bật của công cụ này là tính mở và sự minh bạch, nhờ tất cả các dữ liệu, giả định và thuật toán sử dụng đều được tài liệu hóa và công bố.

Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, việc hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính là nhiệm vụ chiến lược trong việc thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ áp dụng, phổ bến và chuyển giao công cụ hữu ích này đến cộng đồng .

NGỌC DIÊN

Print
Tags: