Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Thứ Ba 12/12/2017 | 16:10 GMT+7)

VH- Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 372/CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ.

Trường có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam và thực hiện thành công các mục tiêu về hội nhập quốc tế. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 372/CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ.

Với vị thế của một cơ sở đào tạo nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật điện ảnh bậc đại học và sau đại học duy nhất của cả nước, hơn 35 năm qua, Trường đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hầu hết các hãng phim, các nhà hát, các đài truyền hình, các đơn vị văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Nhiều người trong số họ đã trở thành nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, những nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn nổi tiếng, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có uy tín trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Là một trường đặc thù chuyên đào tạo năng khiếu nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, truyền hình nên chương trình đào tạo của trường mang tính ứng dụng cao, hướng tới các mục tiêu cụ thể, với cấu trúc hợp lý giữa khối lượng kiến thức lý thuyết và thực hành. Các chương trình đào tạo được xây dựng vừa theo hướng đào tạo cơ bản, chuyên sâu, vừa theo hướng đào tạo nhân lực cho hoạt động nghệ thuật sân khấu, điện ảnh trong cả nước, vừa có thể liên thông được các cơ sở đào tạo sân khấu - điện ảnh trong cả nước và quốc tế. Hiện nay có trên 40 ngành/chuyên ngành đào tạo với các bậc đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp đến tiến sĩ; ngoài ra còn được tổ chức tại nhiều cơ sở khác nhau do có sự liên kết đào tạo theo yêu cầu của một số địa phương. Bên cạnh những giảng viên cơ hữu, nhà trường còn kết hợp mời giảng viên là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có uy tín trong nghề nghiệp của các lĩnh vực. Mỗi năm, cán bộ, giảng viên toàn trường hoàn thành từ 28 - 32 công trình nghiên cứu cấp cơ sở.

Mục tiêu hướng đến năm 2030 “là một trong các trường đào tạo sân khấu, điện ảnh, truyền hình có uy tín trong khối ASEAN”, xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia trong đào tạo nghệ thuật sân khấu và điện ảnh – truyền hình có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế, làm nòng cốt cho các trường đào tạo nghệ thuật trong cả nước.

 

Print