Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội (Thứ Tư 25/10/2017 | 13:56 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương; không cấp phép tổ chức lễ hội có mục đích thương mại, trục lợi, có nội dung kích động, bạo lực trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc. Đồng thời phối hợp với Sở TT&TT hướng dẫn tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội, vận động nhân dân thay đổi những tập tục không phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.
Bên cạnh đó, yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương.


Thu Hoài

Print