TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng biên tập
CHU THỊ THU HẰNG
Tel: 024.22415051 
Fax: 024.38229302
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Dàn nhạc Giao hưởng tư nhân đầu tiên của Việt Nam chiêu mộ nhân tài
Điện ảnh - Truyền hình
Hợp tác điện ảnh Việt Nam – Tây Ban Nha: Thị Mai - Giấc mơ Tây Ban Nha trên đất nước Việt Nam
Sân khấu
Liên hoan Múa rối ASEAN 2017: Rối Việt Nam và sự nỗ lực tìm kiếm thị trường biểu diễn
Văn học
Tiếp nhận Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
Sách mới
Sách Sơn mài Phạm Hậu, đỉnh cao hội họa sơn mài Việt Nam
Thời trang - Làm đẹp
Ngày hội tôn vinh trang phục nam truyền thống
Di sản
Nghệ An: Đường nối hai Khu di tích chưa bàn giao đã sụt lún
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Những góc nhìn trẻ tại Festival Nhiếp ảnh trẻ
Trang chủ > Diễn đàn 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 Khóa VIII > Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Nhiều kiến nghị ban hành Nghị quyết mới về văn hóa

Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Nhiều kiến nghị ban hành Nghị quyết mới về văn hóa (17/01/2014)

Ảnh TTXVN
VH- Khẳng định những bước tiến quan trọng về nhận thức và hành động sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều ý kiến tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết cũng cho rằng, bối cảnh trong nước và thế giới sau 15 năm đã có nhiều thay đổi lớn lao, mang tới nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng là những thách thức không nhỏ đối với văn hóa VN; một số nội dung, luận điểm của Nghị quyết đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với đời sống thực tiễn... Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải ban hành một Nghị quyết mới về văn hóa.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 15.1 tại Hà Nội.

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TƯ; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa và đại diện lãnh đạo, Ban Tuyên giáo một số địa phương trong cả nước... 

 “Chưa bằng lòng với những kết quả đạt được”

Báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998-2013), đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều thành quả, bước tiến quan trọng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân coi trọng hơn các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Môi trường văn hóa được cải thiện. Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa đã khai thác tốt hơn các nguồn lực để phát triển văn hóa. Nhiều phong trào văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực.

Vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng từng bước được phục hồi. Các thiết chế văn hóa được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau, đa dạng về sở hữu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển. Các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng lan rộng, trở thành một nội dung sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản phát triển mạnh, người dân có nhiều cơ hội lựa chọn, tiếp nhận thông tin, tri thức.

Cũng sau 15 năm, văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số được sưu tầm, giới thiệu, bảo vệ, phát huy. Đội ngũ trí thức văn hóa, văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số tăng cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động văn hóa từng bước thích ứng dần với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã điều chỉnh một số bất cập; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên.

Công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa đã có những chuyển biến, góp phần từng bước ngăn chặn sự “xâm nhập” của sản phẩm độc hại từ bên ngoài. Công tác đào tạo cán bộ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa được quan tâm. Giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa được mở rộng, góp phần giới thiệu, tôn vinh văn hóa VN, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại...

Trên cơ sở các ý kiến đề nghị Trung ương ra Nghị quyết mới về văn hóa, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục lấy ý kiến các nhà quản lý, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân, báo cáo Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đề án, giúp Trung ương có chủ trương đúng đắn xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong giai đoạn mới.
(Thường trực Ban Bí thư LÊ HỒNG ANH)

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, kết quả đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, chưa đáp ứng yêu cầu và chưa vững chắc; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị; chưa đủ để tác động có hiệu quả đối với việc xây dựng con người, xây dựng hệ giá trị mới của văn hóa VN và các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Văn hóa chưa thực sự trở thành động lực và mục tiêu của sự phát triển. Đời sống kinh tế có bước phát triển nhưng đời sống tinh thần chưa theo kịp, một số mặt suy giảm. Không khí dân chủ, cởi mở, nói thẳng, nói thật còn bị hạn chế ở một số lĩnh vực.

Tình trạng suy thoái về đạo đức xã hội có chiều hướng lan rộng với tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần ở một bộ phận tầng lớp xã hội và nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu, lạc hậu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và khoảng cách trong các tầng lớp nhân dân còn lớn...

Một thực trạng đáng buồn được đề cập là hệ giá trị truyền thống không còn được coi trọng và phát huy như trước đây, có nhiều mặt bị đảo lộn; những giá trị mới chưa hình thành hoặc đã xuất hiện nhưng chưa bền vững dẫn tới sự mất định hướng về giá trị nhân cách; chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng gia tăng, chi phối mạnh đời sống xã hội, gây hậu quả xấu đối với việc xây dựng con người.

Thành tựu sáng tạo VHNT chưa nổi bật. Còn ít những tác phẩm có giá trị cao; một số sản phẩm văn hóa, VHNT có chất lượng kém vẫn được phát hành, truyền bá; không ít sản phẩm đồi trụy, độc hại của nước ngoài xâm nhập vào nước ta đã ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống và thuần phong mỹ tục...

Ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực VHNT

Công tác quản lý văn hóa ở các cấp còn nhiều yếu kém, thiếu tính chuyên nghiệp, xử lý chậm và thiếu kiên quyết những sai phạm. Năng lực dự báo, định hướng chiến lược còn nhiều hạn chế, lúng túng và chạy theo sự vụ. Việc thể chế hóa nghị quyết của Đảng về văn hóa chậm; việc xây dựng cơ chế, chính sách về văn hóa nhiều mặt thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp những biến động của thực tiễn.

Việc đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng, còn dàn trải, gián đoạn, hiệu quả thấp; mất cân đối giữa xây dựng các công trình văn hóa với đầu tư cho sản phẩm văn hóa. Chậm có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là đội ngũ có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa thời hội nhập, dẫn đến sự thiếu hụt về số lượng và bất cập về trình độ chuyên môn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập xây dựng Đề án đã chuẩn bị báo cáo tổng kết một cách công phu những kết quả thực hiện Nghị quyết; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân; đúc kết bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất, kiến nghị với Trung ương bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa VN trong thời gian tới. Đồng chí cũng biểu dương các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tổng kết Nghị quyết với nhiều cách làm sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về lý luận và thực tiễn.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa VIII) , đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: “Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và tự nghiêm khắc với mình, chúng ta chưa bằng lòng với những kết quả đạt được và càng trăn trở hơn trước những hạn chế, yếu kém, bất cập...”, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ các nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian tới.

Cần cụ thể hóa các chính sách dành cho những tinh hoa văn hóa

Qua 15 năm, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi, rất nhiều ý kiến kiến nghị Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị xem xét ban hành một Nghị quyết mới về văn hóa, tạo cơ sở khoa học và pháp lý để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong thời gian tới.
(Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ ĐINH THẾ HUYNH)

Nhiều ý kiến tâm huyết, nhìn nhận thành quả sau 15 năm và đóng góp ý kiến, đề xuất tiếp tục xây dựng nền văn hóa VN trong thời kỳ mới từ nhiều góc độ đã được các đại biểu trình bày trên diễn đàn Hội nghị. GS.TS Trần Văn Bính trăn trở, kể từ khi có Nghị quyết TƯ 5, dù đã có những nhận thức mới, quan điểm mới về văn hóa, nhưng những tư tưởng và quan điểm đó vẫn chưa phát huy rõ vai trò và động lực cho sự phát triển đất nước. “Chúng ta vẫn đang phải chứng kiến sự suy thoái về đời sống tinh thần của xã hội. Sự suy thoái đó không chỉ cản trở sự phát triển kinh tế xã hội mà còn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ...”, GS.TS Trần Văn Bính nói.

Ông cũng nhấn mạnh, nói xây dựng và phát triển văn hóa thực chất là xây dựng và phát triển con người. Văn hóa do con người sáng tạo ra, và con người cũng do văn hóa làm nên. Vì thế, GS.TS Trần Văn Bính ví văn hóa với con người như hai mặt của một tờ giấy, không thể tách rời vì hành động đó sẽ dẫn tới chỗ xé rách cả tờ giấy.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN, Chủ tịch Hội Nhà văn VN lại chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối VHNT hiện nay là việc thể chế hóa Nghị quyết. Chúng ta chưa có chính sách đồng bộ và xứng tầm để phát triển VHNT.

Các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh bị tụt hậu rất xa so với khu vực và quốc tế. Nhiều đoàn nghệ thuật không có nhà hát. Nhiều văn nghệ sĩ không sống được bằng nghề. Văn hóa đọc bị suy thoái nghiêm trọng.

Các chế độ nhuận bút tuy đã được ban hành nhưng không đi vào đời sống. Các NXB không được đầu tư, thua lỗ nặng nề, đầu ra rất khó khăn nên chỉ có thể trả nhuận bút một cách tượng trưng...

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng bày tỏ những lo ngại khi một bộ phận không nhỏ trong đời sống VHNT nước nhà hiện nay đang bị “bánh lái lợi ích” từ thị trường chi phối. “Rất đáng lo ngại là tình trạng thỏa hiệp với thị trường, sa vào chiều “nịnh” thị hiếu thấp kém. Nghị quyết thì định hướng nhưng thị trường thì điều phối. Thị trường rất tinh quái, dùng các bánh lái lợi ích để tác động đến người sáng tác. Một sự tác động vô cùng tinh vi, rủ rê và ngọt ngào. Đây là một trong những nguyên nhân của sự hỗn loạn giá trị, lạc chuẩn, lệch chuẩn trong hoạt động VHNT...”, ông nói.

Thực tế sinh động của đời sống văn hóa ở nhiều vùng, miền trong cả nước cũng được khắc họa thông qua ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại biểu một số tỉnh, thành. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có thể kể đến sức lan tỏa rộng khắp của phong trào xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; hay những chuyển biến tích cực trong việc cưới, việc tang trên địa bàn...

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà lại chia sẻ những kinh nghiệm về thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, một trong những vấn đề trăn trở sau 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Đứng trước thực tế số lượng văn nghệ sĩ nòng cốt đã lớn tuổi, lo lắng về thực trạng hụt hẫng lực lượng kế thừa, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung vào các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ diễn viên trẻ với kinh phí từ nguồn đào tạo tài năng trẻ của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, chăm sóc đặc biệt đối với các văn nghệ sĩ cao tuổi tiêu biểu và các tài năng ở các lĩnh vực VHNT. Các văn nghệ sĩ lão thành trên 70 tuổi được trợ cấp hằng tháng; văn nghệ sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, NSND, GS, PGS từ 60 tuổi trở lên được thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe của thành phố...

GS.TS Trần Văn Bính bày tỏ, bản thân ông cảm thấy mừng trước cách làm, chính sách cụ thể như TP. Hồ Chí Minh đang áp dụng. Đó chính là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho những tinh hoa văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước.

Giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế được đẩy mạnh

Nhiều kiến nghị ban hành một Nghị quyết mới

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh phát biểu, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở tiến hành một đợt tổng kết toàn diện, quy mô từ TƯ tới địa phương, Bộ VHTTDL xin đề xuất với Ban Chấp hành TƯ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XI ban hành một Nghị quyết mới về văn hóa nhằm “ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa. Làm sao để chúng ta có thể xây dựng thành công một nền văn hóa giàu truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc, nhưng hướng tới Hiện đại, hướng ra Thế giới và hướng tới Tương lai...”. (xem toàn văn phát biểu tại Hội nghị của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trên số báo này).

Kiến nghị ban hành một Nghị quyết mới cũng được hầu hết các đại biểu nêu trên diễn đàn hội nghị. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến kiến nghị: “Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới cũng như thực hiện đúng vai trò quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, đề nghị Trung ương ban hành Nghị quyết mới về văn hóa. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo tiến hành sơ, tổng kết; hướng dẫn nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết trong từng giai đoạn”.

GS.TS Trần Văn Bính cũng khẳng định, bối cảnh hiện nay cho thấy việc tập trung xây dựng một Nghị quyết mới về văn hóa là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vị giáo sư khả kính cũng nói: “Sau lưng chúng ta là nghìn năm văn hiến Đại Việt rực rỡ, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp nối truyền thống đó để xây dựng và phát triển văn hóa thời đại Hồ Chí Minh, mà khởi đầu của nền văn hóa đó đã một thời trở thành đỉnh điểm của lương tri nhân loại. Nữ nghệ sĩ Mỹ Giên Phôn- đa, ngôi sao màn bạc Hollywood, năm 1972 sau khi đi thăm VN trở về, trong thư gửi Báo ảnh Việt Nam đã viết: “Các bạn đã chiến thắng và sẽ chiến thắng hoàn toàn bởi vì các bạn biết đặt giá trị con người chứ không phải lợi nhuận ở trung tâm mọi sự việc...”.

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết nhằm khẳng định những bước tiến quan trọng về nhận thức và hành động sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; đồng thời kiến nghị bổ sung những nội dung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý một số vấn đề quan trọng như: Giữ vững định hướng tư tưởng chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực văn hóa; đề cao vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển văn hóa; hướng các hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người VN; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa...

Đồng thời yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến đề nghị Trung ương ra Nghị quyết mới về văn hóa, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục lấy ý kiến các nhà quản lý, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân, báo cáo Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đề án, giúp Trung ương có chủ trương đúng đắn xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, hội nghị đã diễn ra với tinh thần kiểm điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng tình hình văn hóa của đất nước, không chạy theo thành tích, không né tránh khuyết điểm. Qua 15 năm, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi, rất nhiều ý kiến kiến nghị Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị xem xét ban hành một Nghị quyết mới về văn hóa, tạo cơ sở khoa học và pháp lý để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong thời gian tới.

Ông Đinh Thế Huynh cho biết, từ kết quả tổng kết kiểm điểm 15 năm thực hiện Nghị quyết và trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn văn hóa nước ta hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ kiến nghị với Bộ Chính trị (khóa XI) lựa chọn phương án phù hợp nhất.

(Một số nội dung và ý kiến, tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII sẽ tiếp tục được đăng tải trên Báo Văn Hóa).

 

Ngân Anh


 


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
 • Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 khóa VIII
 • Diễn đàn khoa học “Nhận thức, quan điểm của giới trẻ về văn hóa trong thời kỳ toàn cầu hóa”
 • Cần những góc nhìn mới về tác động của khoa học công nghệ với văn hóa
 • Nói đến văn hóa là nói đến con người
 • VHNT 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 (Khóa VIII): Tiền không làm nên tác phẩm!
 • Văn hóa phải được đầu tư như đối với các công trình kinh tế trọng điểm
 • Hội thảo khoa học toàn quốc VHNT 15 năm thực hiện Nghị quyết
 • Mời tham gia Diễn đàn về chính sách phát triển văn hóa trong thời kỳ mới
 • Bảo tồn văn hóa dân tộc từ trường học
 • Đồng Tháp: Các tôn giáo cùng chung tay xây dựng xã hội học tập
 • Đổi mới tư duy trong phát triển là quy luật, văn hóa không thể là ngoại lệ
  Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Nhiều kiến nghị ban hành Nghị quyết mới về văn hóa
  Bảo tồn hát văn, hầu đồng như thế nào?
  Lâm Đồng: Chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa trong mọi lĩnh vực
  Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 Khóa VIII: Các nhà khoa học nói gì?
  Hiện thực mới cần những kiến giải mới, chính sách mới
  Xây dựng nền văn hóa xứng đáng với lịch sử, đủ sức vững bước cùng thời đại
  Không để sự phát triển làm lu mờ bản sắc truyền thống
  Ninh Thuận: Gắn kết văn hóa với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội
  Bắc Giang, Bình Phước: Di sản văn hóa được bảo tồn, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư

  CHUYÊN ĐỀ
  Đổi mới tư duy trong phát triển là quy luật, văn hóa không thể là ngoại lệ
  Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Nhiều kiến nghị ban hành Nghị quyết mới về văn hóa
  Bảo tồn hát văn, hầu đồng như thế nào?
  Lâm Đồng: Chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa trong mọi lĩnh vực
  Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 Khóa VIII: Các nhà khoa học nói gì?
  Hiện thực mới cần những kiến giải mới, chính sách mới
  Xây dựng nền văn hóa xứng đáng với lịch sử, đủ sức vững bước cùng thời đại
  Không để sự phát triển làm lu mờ bản sắc truyền thống
  TP.HCM: Làm sáng đẹp thêm phẩm chất của một thành phố “nghĩa tình”
  Hải Phòng: Vấn đề cốt lõi của văn hóa được nâng lên rõ rệt
  Bình chọn | Xem Kết Quả
  free counters
  Từ ngày 31/08/2011
   Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
  © Văn hóa Online
  Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Giấy phép Báo điện tử số 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
  Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 024.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
  ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.