Hỏi và đáp (Thứ Hai 12/03/2018 | 10:29 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết nguyên tắc xác định nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất và việc thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất đối với quyền tác giả, quyền liên quan?

Nguyễn Đình Phương (Biên Hòa - Đồng Nai)

Hộp thư (Thứ Hai 12/03/2018 | 10:28 GMT+7)

VH- Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Hỏi và đáp (Thứ Hai 05/03/2018 | 09:11 GMT+7)

Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc bị thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng​ Văn Thanh (huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An)

Hộp thư (Thứ Hai 05/03/2018 | 09:10 GMT+7)

 Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Hỏi và đáp (Thứ Tư 28/02/2018 | 09:00 GMT+7)

Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết trẻ em mẫu giáo phải có những điều kiện gì để được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa? Mức được hỗ trợ và thời gian được hỗ trợ? Nguyễn Thị Bình (xã Hoằng Thanh – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa)

Hộp thư (Thứ Tư 28/02/2018 | 08:51 GMT+7)

 Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Hộp thư (Thứ Hai 05/02/2018 | 09:52 GMT+7)

VH- Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Hỏi và Đáp (Thứ Hai 05/02/2018 | 09:52 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết những địa điểm nào bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn và địa điểm nào bị hạn chế hút thuốc lá?

Nguyễn Hằng (Đông Hà – Quảng Trị)

Hộp thư (Thứ Tư 31/01/2018 | 10:35 GMT+7)

VH- Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Hỏi và Đáp (Thứ Tư 31/01/2018 | 10:34 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin?

Minh Đăng (Hà Đông - Hà Nội)

RSS
123456