Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” (Thứ Hai 11/06/2018 | 13:57 GMT+7)

VH- Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước (11.6.1948-11.6.2018),  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” từ ngày 11-30.6.2018.

Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh được khai thác, cung cấp từ các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn khác, với 2 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước;  Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung phần I giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của phong trào thi đua yêu nước và khẳng định hơn nữa vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển của phong trào thi đua. Phần II giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự phát triển của phong trào thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ngành, các cấp trong những năm kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và trong hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.

Đến nay, gần 50 năm ngày Bác đi xa, nhưng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục duy trì và ngày càng đa dạng phong phú. Hi vọng rằng, việc tổ chức trưng bày Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ góp phần đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh như mong muốn của Người.

                                                                                                Nguyễn Bình

Print
Tags: