Cho phép thăm dò khảo cổ tại quần thể di tích Tràng An (Thứ Hai 16/04/2018 | 10:02 GMT+7)

VH- Bộ VHTTDL vừa có quyết định về việc cho phép Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trường Đại học Cambridge và Trường Đại học Queen’s Belfast, Vương quốc Anh thăm dò khảo cổ tại 3 điểm di tích, gồm: Thung Bình 1, Hang Trống và Hang Mòi thuộc Khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Ninh Bình để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Sở VHTT có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Sở VHTT Ninh Bình và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

L.S

 

Print
Tags: