Khôi phục và tôn tạo các di tích không còn nguyên vẹn (Thứ Hai 25/12/2017 | 09:21 GMT+7)

VH-  Ngày 22.12, Viện Bảo tồn di tích phối hợp với Sở VHTTDL Hải Dương tổ chức Hội thảo Khôi phục và tôn tạo tại các di tích không còn nguyên vẹn lấy chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc làm ví dụ thực tiễn.

Đây là vấn đề bức thiết trong công tác khôi phục, bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa ở nước ta. Bởi đa số di tích hiện nay đều không còn nguyên vẹn bởi những tác động của thiên nhiên, xã hội, chiến tranh… Việc khôi phục lại các hạng mục di tích hay các di tích không còn nguyên vẹn rất cần một cách làm bài bản, khoa học.

Tham gia hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, kiến trúc sư… đã đi thực tế, điền dã những công trình, hạng mục đã được khôi phục tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc ở Chí Linh Hải Dương. Nhiều vấn đề cấp thiết đã được nêu lên tại buổi hội thảo như: cơ sở nào để khôi phục di tích, độ tin cậy hay độ dung sai nhưng thế nào là có thể chấp nhận được trong công tác khôi phục di tích, bảo tồn tính nguyên vẹn trong công tác khôi phục di tích cần chú trọng yếu tố gốc đến mức tối đa ra sao… Chủ trì buổi Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên khẳng định: “Cần xây dựng khung lý luận, lý thuyết để phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực tế thi công, thiết kế các công trình, dự án khôi phục di sản văn hóa”.

Phúc Nghệ

Print
Tags: