Bỏ quy định không phù hợp về quản lý mỹ thuật (Thứ Sáu 12/01/2018 | 09:52 GMT+7)

VH-  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để nghe báo cáo về Dự thảo Thông tư mới Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2.10.2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.

Sau 4 năm thực hiện, Nghị số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động Mỹ thuật và Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định đã giúp công tác quản lý mỹ thuật thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực mỹ thuật. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho hoạt động mỹ thuật.

Tuy nhiên, theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL còn có nội dung không phù hợp. Cụ thể, theo Quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì với mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng của Dự án tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, Dự án tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng ở Trung tâm hành chính cấp tỉnh mới phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo. Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL quy định thêm Dự án công trình tượng đài Bác Hồ phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng là không phù hợp với quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP. Trước việc quy định không khớp giữa hai văn bản Nghị định và Thông tư, Bộ VHTTDL đã ký Quyết định xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức 2 cuộc hội thảo và đăng Dự thảo Thông tư mới trên Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL để lấy ý kiến rộng rãi.

Tại cuộc họp sáng 10.1, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã đồng ý với nội dung Dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, quy định Dự án công trình tượng đài Bác Hồ phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng không phù hợp ở Thông tư cũ sẽ được bỏ ở Thông tư mới.

P.A

Print
Tags: