Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở mầm non (Thứ Hai 11/06/2018 | 09:54 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình trạng mất an toàn đối với trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Giao Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

Theo đó, yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau: Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cấp phép thành lập, hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ gắn với vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục...

KHÁNH CHI

Print
Tags: