Tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp (Thứ Tư 07/02/2018 | 09:41 GMT+7)

VH- Tại cuộc họp quý I/2018, Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, các đại biểu nên tập trung hai vấn đề: sử dụng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.

Theo báo cáo của Hội đồng, trong năm 2017, các trường thuộc từng khối ngành đã tiến hành đăng ký 46 đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, đề án nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của TP. Các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký liên quan đến các vấn đề TP đang gặp khó khăn như ùn tắc giao thông, thu hút nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sinh viên, tái sử dụng chất thải, phát triển công nghệ phụ trợ… Ngoài ra, còn có 6 chương trình - đề án của các trường: ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM tập trung giải quyết các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TP. Trong đó có các lĩnh vực: quản lý công, tài chính công, du lịch, kinh doanh, kinh tế, quản lý, giáo dục và ngoại ngữ. Kế hoạch năm 2018, Hội đồng hiệu trưởng từng khối ngành đều đưa ra những mục tiêu cụ thể, nội dung chủ yếu tập trung vào phát triển nhân lực chất lượng cao, tham gia thực hiện nghiên cứu dựa trên các chương trình phát triển của TP.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, TP luôn quan tâm huy động lực lượng trí thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP là một trong những giải pháp để huy động nguồn lực này. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những chương trình đột phá của TP. TP sẽ kết nối Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP với các doanh nghiệp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu thực tế hiện nay.

Anh Huy

Print
Tags: