Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho HS - SV (Thứ Hai 05/02/2018 | 09:49 GMT+7)

VH- Bộ LĐ,TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025.

Theo ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), hiện nay cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên... Mục tiêu của Đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV. Thông qua đó thay đổi mục tiêu học tập của HSSV từ thụ động chờ việc sang chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để thực hiện Đề án, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là 100% các trường cao đẳng và trung cấp có kế hoạch tổ chức triển khai hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; có ít nhất 90% HSSV của các trường cao đẳng, trường trung cấp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được nâng cao nhận thức trong việc kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; số trường cao đẳng trung cấp có ít nhất hai ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp quỹ đầu tư...

Nguyên Khang

Print
Tags: