TP.HCM: Chấn chỉnh các hoạt động trải nghiệm (Thứ Tư 07/02/2018 | 09:41 GMT+7)

VH- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc rà soát, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức học tập trải nghiệm và xây dựng tiết học ngoài nhà trường tại các trường trung học.

 Một tiết học ngoài nhà trường của học sinh TP.HCM tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Theo đó, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục (CSGD) đảm bảo nội dung học tập trải nghiệm phải phù hợp với môn học, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nội dung triển khai phù hợp với lượng kiến thức, thời gian, không gian phù hợp. Tránh các nội dung chung chung không xác định được vị trí kiến trức trong chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành.

Sở lưu ý các trường phải đảm bảo đủ giáo viên, giảng viên chuyên môn để tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh: không quá 35 học sinh/giáo viên trực tiếp giảng dạy. Bên cạnh đó cần đảm bảo đủ về mặt thời gian và không gian cho các hoạt động học tập trải nghiệm. Việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, Tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Do đó, khi tổ chức các CSGD phải xây dựng phương án học tập tương đương cho học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà. Trước khi tổ chức hoạt động học tập 30 ngày, các CSGD thực hiện đăng ký trên cổng thông tin:  http://trainghiemsangtao.hcm.edu.vn/noidungkhac.aspx và làm theo hướng dẫn. Trong vòng 10 ngày sau đăng ký, Sở tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định và phản hồi để các đơn vị tiến hành các khâu còn lại mới tổ chức thực hiện.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị các CSGD tiếp tục chấn chỉnh rà soát chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm học 2017 - 2018. Việc tổ chức thực hiện giảng dạy kỹ năng sống, chương trình ngoại ngữ bổ sung đối với trường dạy 2 buổi/ngày hoặc tổ chức thành tiết dạy trong chương trình nhà trường, phải đảm bảo nội dung chương trình được thẩm định phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình giáo dục hiện hành; đảm bảo chuẩn giáo viên đứng lớp và hồ sơ pháp lý của đơn vị phối hợp, hoạt động được tổ chức trên tinh thần tự nguyện và công khai.

Kiều Giang

 

Print
Tags: