Vụ  “Không thầy không trường vẫn tuyển sinh”: Thanh tra tỉnh bác đề nghị của trường Việt Thuận (Thứ Tư 07/02/2018 | 09:50 GMT+7)

VH-  Báo Văn Hóa đã thông tin, ngày 8.1 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ Dự án xây trường Việt Thuận “treo” suốt 7 năm qua, nhưng phía trường Việt Thuận vẫn ngang nhiên tổ chức tuyển sinh dạy học.

 Trường Việt Thuận không xây trường mà thuê cơ sở dạy học

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tích cực vào cuộc làm rõ thì Trường Việt Thuận bất ngờ có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Thuận xin ngừng không triển khai Dự án xây trường. Đồng thời Trường Việt Thuận đề nghị với UBND tỉnh Ninh Thuận được tiếp tục được tuyển sinh, hoạt động giáo dục theo Điểm C, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 143/2016/ NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghề nghiệp giáo dục và các văn bản cho phép của các sở, ngành trong tỉnh.

Liên quan đến đề nghị tiếp tục hoạt động giáo dục tại Trường Việt Thuận, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã có Văn bản kiến nghị Thanh tra tỉnh vào cuộc xem xét các thủ tục liên quan đến công tác tuyển sinh tại Trường Việt Thuận hiện nay.

Theo đó, Thanh tra tỉnh vừa có Văn bản số 48/TTT-NV1 ngày 19.1 tham gia ý kiến giải quyết kiến nghị của Trường Việt Thuận. Văn bản trên đã bác đề nghị của Trường Việt Thuận.

 Văn bản số 48/TTT-NV1 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Trong Văn bản số 48/TTT-NV1 nêu rõ: Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 15 của Nghị định 143/1016/NĐ-CP ngày 14.10.2016 của Chính phủ quy định; Báo cáo các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục và phần hướng dẫn nguyên văn như sau: “Nếu là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục có vốn đầu tư nước ngoài phải có chứng minh về cơ sở vật chất. Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở đào tạo phải có thời hạn ít nhất là 5 năm đối với trường trung cấp, cao đẳng; Còn ít nhất 2 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp”.

Văn bản số 48/TTT-VN1 chỉ rõ: “Từ quy định trên cho thấy đây là quy định điều chỉnh cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có vốn đầu tư nước ngoài. Đối chiếu văn bản số 02/BC-TCVT ngày 8.1.2018 của trường Trung cấp Việt Thuận có trích dẫn nội dung nêu trên nhưng không có cụm từ “có vốn đầu tư nước ngoài” nên dẫn đến trường Trung cấp Việt Thuận hiểu nhầm là được áp dụng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 15 của Nghị định 143/2016/ NĐ-CP ngày 14.10.2016 của Chính phủ là chưa phù hợp”.

Từ việc áp dụng không đúng Nghị định 143/2016/ NĐ-CP, trong suốt gần 7 năm qua Trường Việt Thuận đã ngang nhiên tuyển sinh, tổ chức hoạt động dạy học. Theo đó, Trường Việt Thuận đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo được 5 khoa, tổng số 722 sinh viên.

Xuân Hướng

 

Print
Tags: