Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ ở KCN-KCX (Thứ Tư 24/01/2018 | 10:52 GMT+7)

VH- Ngày 22.1, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở KCX-KCN đến năm 2020”.

Đề án nhằm kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng các nhóm trẻ độc lập, tư thục tại các KCX-KCN nhằm giúp người lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm công tác. Địa bàn triển khai trong năm 2018 tại 10 quận, huyện: quận 2, 7, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Nhà Bè. Theo lộ trình, năm 2018 sẽ kiện toàn 80% nhóm trẻ và hỗ trợ hoàn chỉnh 20 nhóm trẻ có phép của 4 quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức. Đề án phấn đấu 45% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai đề án được gửi con trong các cơ sở giáo dục mầm non có phép và đảm bảo chất lượng; 90% bà mẹ ở KCN-KCX của các quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và 80% các bà mẹ ở KCX-KCN của các quận 2, 7, 12 và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè được tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi… Theo đề án này, TP cho biết sẽ thành lập mới 6 nhóm trẻ độc lập, tư thục tại các quận 2, 7, 12 và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè.

T.Trang

Print
Tags: