Chính trị

16 Tháng Mười Hai 2018

Bảo tồn di sản qua con đường du lịch:  Đừng “đổ lỗi” cho du lịch khi di sản biến dạng

Thứ Sáu 30/11/2018 | 09:42 GMT+7

VHO- Ngày 29.11 tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam qua con đường du lịch”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu về văn hóa và du lịch.

 Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An Ảnh: NGỌC THÀNH

 “Kho báu” để thiết kế sản phẩm du lịch

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương (Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) nhấn mạnh: “Du lịch Việt Nam đã và đang đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là kênh hữu hiệu để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, hơn bao giờ hết, ngành du lịch Việt Nam luôn ý thức rằng không thể chỉ khai thác, phát huy giá trị của nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc vốn có để phục vụ du lịch mà để phát triển một cách bền vững, việc bảo tồn di sản văn hóa cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của ngành”.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia, nhà quản lý cùng trao đổi những quan điểm, kinh nghiệm, những cách tiếp cận thực tiễn trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam thông qua phát triển du lịch và phục vụ phát triển du lịch. Hội thảo tập trung vào các nội dung chính như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với văn hóa và du lịch; định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập. Vấn đề bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để phát triển du lịch. Công tác quản lý hoạt động du lịch và tổ chức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa...

PGS.TS Bùi Thanh Thuỷ (Trưởng khoa Gia đình và Công tác xã hội, Đại học Văn hóa Hà Nội) khẳng định, Việt Nam đang sở hữu một “kho báu” để làm nền tảng thiết kế các sản phẩm du lịch mà nhiều quốc gia khác không có. Hệ thống di sản bao gồm các di tích lịch sử văn hóa, ẩm thực, lễ hội, trò chơi dân gian, hàng thủ công... là nguồn tài nguyên độc đáo, tạo nên hồn cốt của các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện nay.

TS Hà Văn Siêu (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) nhận định, di sản văn hóa là một trong những điều kiện đặc trưng cho phát triển du lịch của một quốc gia, một vùng, một địa phương. Ngược lại, du lịch trở thành phương tiện để truyền tải, trình diễn các giá trị văn hóa của một địa phương, một dân tộc để khách du lịch khám phá, chiêm ngưỡng. Du lịch cũng là phương tiện để đánh thức và làm trỗi dậy các giá trị văn hóa dân tộc đang bị chìm lắng hoặc mai một dần theo thời gian, trước những biến cố lịch sử. Đó có thể là các công trình kiến trúc cổ, một tập quán sinh hoạt, làn điệu dân ca, món ăn dân tộc... Nhờ có du lịch mà các tài sản văn hóa đó được khôi phục, khai thác và tôn tạo, phục vụ cho nhu cầu được thẩm nhận những giá trị di sản đó. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng lưu ý: “Nhưng cũng chính quá trình vận động du lịch ồ ạt, thiếu kiểm soát ở nhiều nơi đã và đan