Chính trị

18 Tháng Giêng 2021

Xác định "Triển lãm có nội dung phức tạp”: Nhạy cảm, khó quy định cụ thể

Thứ Tư 17/07/2019 | 10:20 GMT+7

VHO-  Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm đang được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) xây dựng và hoàn thiện, sẽ có một hành lang pháp lý giúp cụ thể hóa quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở đó các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực triển lãm lấy làm căn cứ để thống nhất triển khai áp dụng.

Theo Dự thảo, triển lãm có nội dung phức tạp như thế nào sẽ do Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm xem xét, quyết định. Trong ảnh: Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người diễn ra tại TP.HCM vào tháng 7 năm ngoái đã khiến cho cơ quan chức năng lúng túng trong việc thẩm định và đưa ra biện pháp xử lý Ảnh: HOÀNG HẢI

 Theo Tổ soạn thảo, quy chế đưa ra những quy định mang tính bao quát nhưng nhiều ý kiến vẫn quan tâm đến những triển lãm có nội dung phức tạp bởi đây là mảng triển lãm có nhiều vấn đề nhạy cảm, khó quy định cụ thể.

Cần thiết sẽ mời chuyên gia độc lập

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm quy định tại khoản 4 Điều 9: Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ VHTTDL ban hành. Việc xây dựng và ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm vì vậy sẽ tạo hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, trên cơ sở đó các cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực triển lãm có căn cứ để thống nhất triển khai áp dụng.

Dự thảo Quy chế gồm 9 điều với nhiều nội dung quan trọng như: Cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn của Hội đồng thẩm định; nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định; nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng thẩm định. Đưa ra những nội dung điều chỉnh bao quát, tuy nhiên nhiều ý kiến chia sẻ rằng, vẫn băn khoăn đối với những triển lãm có nội dung phức tạp. Trước đây, khi trả lời báo chí về sự cần thiết ban hành Nghị định số 23 về hoạt động triển lãm, họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm lưu ý, vì có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung không thuộc lĩnh vực quản lý của ngành VHTTDL nên Bộ không thể có đủ đội ngũ chuyên gia thẩm định có thể “phủ sóng” các chuyên ngành. Do đó, sau khi Nghị định ban hành, Thông tư về hoạt động của Hội đồng thẩm định đã lập tức được bắt tay xây dựng nhằm cụ thể hóa và gỡ rối cho nhiều “ca khó”. Ví như cuộc triển lãm có nội dung phức tạp diễn ra vào tháng 7 năm ngoái là “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”. Theo họa sĩ Vi Kiến Thành, những triển lãm như vậy vốn rất khó để xác định nội dung thuộc về loại hình nào, văn hóa, sinh học hay y tế..., do vậy đưa ra những hình thức xử lý cũng không đơn giản.

Các nhà chấp bút cho rằng, Nghị định số 23 và nối dài là Thông tư về Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm ra đời sẽ đưa ra biện pháp để điều chỉnh đối với các triển lãm dạng phức tạp. Tùy thuộc nội dung từng hồ sơ, ở lĩnh vực nào thì cơ quan quản lý sẽ mời các chuyên gia phù hợp để thẩm định nội dung trước khi cơ quan quản lý cấp phép triển lãm.

 Cách đây một năm, Văn Hóa đã có lot bi phn ánh triển lm có nội dung nhy c"Sự bí ẩn của cơ thể người"

Không làm rõ khái niệm “triển lãm có nội dung phức tạp”

Trước khi Nghị định 23 ban hành, do thiếu cơ sở pháp lý nên một số triển lãm chưa được điều chỉnh và quản lý chặt chẽ. Nhiều triển lãm mang tính chất quảng bá nhưng lại trưng bày các nội dung, tư liệu và hình ảnh không phù hợp; một số triển lãm có nội dung nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục, khiến dư luận phản ứng. Thẩm định trước khi cấp phép đối với những triển lãm kiểu dạng này được đặt ra là một nhiệm vụ quan trọng của những văn bản pháp lý liên quan.

Điều 9 Nghị định 23 đã nêu rõ, Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm sẽ được thành lập khi triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; hoặc triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế, có nội dung phức tạp. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn để cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Xác định thế nào là triển lãm có nội dung phức tạp, để cơ quan có thẩm quyền lấy làm cơ sở quyết định có thành lập Hội đồng thẩm định hay không, theo Tổ soạn thảo Thông tư, việc xác định triển lãm có nội dung phức tạp đã từng được đặt ra trong quá trình soạn thảo Nghị định số 23. Tuy nhiên sau nhiều thảo luận, quy định này đã được thống nhất không nhắc đến cụ thể, vì đây là vấn đề khá nhạy cảm nên khó quy định cụ thể. Tại Nghị định số 23, điểm b khoản 2 Điều 9 đã quy định: “Triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế, có nội dung phức tạp” thuộc trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm. Bên cạnh đó, cũng tại Điều 9 của Nghị định số 23, Chính phủ đã giao Bộ VHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm và không yêu cầu giải thích, làm rõ khái niệm “triển lãm có nội dung phức tạp”. Vì vậy, việc làm rõ khái niệm này không thuộc phạm vi quy định của Thông tư. Theo Cục MTNATL, trường hợp cần thiết sẽ đưa vào nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ của các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố.

 Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” là một trong những triển lãm có nội dung phức tạp, nhạy cảm, khiến cơ quan chức năng lúng túng khi xử lý

Ngoài những trường hợp đặc biệt, nội dung thẩm định của Hội đồng gồm việc thẩm định, cho ý kiến tư vấn chuyên môn về nội dung triển lãm và các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định số 23. Theo đó, tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm không có nội dung tuyên truyền chống lại Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; không kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc; không truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái.

Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu và phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Địa điểm triển lãm phải phù hợp với quy mô triển lãm, bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Như vậy, theo giới chuyên môn, Nghị định 23 và sắp tới, khi Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm ra đời sẽ góp phần thiết lập một hành lang pháp lý quan trọng, giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và có phạm vi rộng là triển lãm. 

 Xác định thế nào là triển lãm có nội dung phức tạp, để cơ quan có thẩm quyền lấy làm cơ sở quyết định có thành lập Hội đồng thẩm định hay không, theo Tổ soạn thảo Thông tư, việc xác định triển lãm có nội dung phức tạp đã từng được đặt ra trong quá trình soạn thảo Nghị định số 23. Tuy nhiên sau nhiều thảo luận, quy định này đã được thống nhất không nhắc đến cụ thể, vì đây là vấn đề khá nhạy cảm nên khó quy định cụ thể.

BẢO NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

10oC

Độ ẩm: 62%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-01-18

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top