Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

08 Tháng Mười Hai 2022

Khát vọng dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh!

Thứ Sáu 02/09/2022 | 18:41 GMT+7

VHO- Lúc sinh thời, khát vọng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là điều như Người từng chia sẻ: “Tự do đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Từ khát vọng ấy, Người đã tìm đường, mở đường và dẫn đường cho dân tộc hướng đến một xã hội công bằng, hợp lý, bình đẳng, “nhân dân lao động thoát nạn bần cùng… mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. Và giờ đây, dân tộc Việt Nam, từ hành trình mở lối ấy, đang nỗ lực dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội để cùng bàn luận xung quanh những vấn đề này.

Sức mạnh của dân tộc vượt lên mọi khó khăn, thử thách

 Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã minh chứng sinh động cho một hành trình bền gan, vững chí của tất thảy người dân đất Việt trong công cuộc tự khẳng định nội lực của chính mình. Hành trình ấy, bắt nguồn từ khát vọng cháy bỏng “một đất nước độc lập, một dân tộc tự do”, phải vậy không, thưa ông?

- Mỗi dân tộc, để trường tồn đến ngày hôm nay, nhất định phải có sức mạnh nào đó. Đối với đất nước ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước chắc chắn là một trong những cội nguồn cho sức mạnh của dân tộc. Điều đó còn vĩ đại hơn khi dân tộc ta ở vào một vị trí địa lý, hoàn cảnh lịch sử rất đặc biệt: Nằm giữa hai nền văn minh lớn (Ấn Độ và Trung Quốc) và con đường giao lưu chiến lược của thế giới. Không có một bản lĩnh văn hóa, khó có một dân tộc nào có thể tồn tại mà không bị đồng hóa qua hàng ngàn năm lịch sử như thế.

Để tồn tại, khẳng định mình và có vị trí vững chắc trong bản đồ thế giới hiện đại, dân tộc ta đã không chỉ xây dựng cho mình một chủ quyền quốc gia qua những cột mốc biên giới, mà thực sự đã hình thành vững chắc một chủ quyền văn hóa tồn tại trong tâm thức của mỗi người dân, để từ đó, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, từ thiên tai đến địch họa, sức mạnh văn hóa ấy lại trỗi dậy, cuốn phăng đi mọi khó khăn, thử thách.

Văn hóa dân tộc, bắt đầu từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, văn hóa gia đình, dòng họ, làng quê, đã trở thành sức mạnh thực sự của dân tộc Việt Nam. Chúng ta để ý thấy rằng, từ bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, tới Bình Ngô Đại Cáo hay Tuyên ngôn độc lập đều tập trung khẳng định giá trị văn hóa riêng của dân tộc - một giá trị bất khả xâm phạm - chính là tinh thần nhất quán để chúng ta tạo nên lòng yêu nước, tình đoàn kết, và kết quả từ đó chính là sức mạnh của dân tộc.

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nung nấu và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho hoài bão lớn lao, khát vọng cháy bỏng: “Đất nước được độc lập, Tổ quốc được phồn vinh, nhân dân được hạnh phúc”. Nối tiếp “hành trình” và “khát vọng” Hồ Chí Minh, một trong những thành tố quan trọng mà Đảng ta đặt ra trong chủ đề của Đại hội XIII là cần phải “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu về văn hóa dân tộc, PGS có thể phân tích rõ hơn về khát vọng đó?

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường quốc dân đi” như một cách khẳng định vị trí và vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong cả cuộc đời, Bác là tấm gương vĩ đại nhất nhưng cũng gần gũi nhất về hình ảnh, giá trị con người Việt Nam. Hoài bão của Bác về một dân tộc Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc cũng là mong ước chung của cả dân tộc, mà giờ đây, chúng ta có thể tự hào thực hiện giấc mơ ấy khi “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thực hiện căn dặn của Bác, phát huy giá trị văn hoá Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, cũng như tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới, khiến thế giới trở thành ngôi làng toàn cầu, và vì thế, quốc gia nào không giữ được bản sắc thì không những bị hoà tan trong thế giới rộng lớn, mà còn có nguy cơ mất nước vì “mất văn hoá là mất tất cả”.

Trong khi đó, những quốc gia nào biết tận dụng lợi thế văn hoá của mình sẽ tạo nên dấu ấn riêng, giá trị so sánh trong phát triển bền vững đất nước. Chính vì thế, trong văn kiện Nghị quyết XIII, Đảng ta nhấn mạnh: “Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và sức mạnh của nhân dân”.

Thực tế qua thời gian phòng, chống đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, chúng ta nhận thấy rằng, sự thành công lớn nhất chính là cách chúng ta khơi dậy được tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, chia sẻ của nhân dân cả nước.

Niềm tin vững chắc thực hiện thành công khát vọng của Bác Hồ

Mục tiêu phát triển đất nước hùng cường cũng đặt ra cho hệ thống chính trị và toàn xã hội những trách nhiệm lớn lao. Theo ông, trong giai đoạn mới hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần làm gì để thể hiện tinh thần, trách nhiệm đó?

- Phát triển đất nước hùng cường phải có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, trong đó đội ngũ cán bộ, Đảng viên phải đóng vai trò tiên phong, gương mẫu.

Chúng ta đang ở trong một bối cảnh xã hội khá phức tạp, trong đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều hệ lụy trong đạo đức, lối sống của cá nhân, cộng thêm quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là mạng xã hội, khiến cho nhiều người bị mất định hướng, thăng bằng trong cuộc sống.

Hậu quả của việc này là hàng loạt những hiện tượng sa sút về đạo đức, lối sống từ gia đình, nhà trường ra đến xã hội. Điều đó càng khiến chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của việc định hướng giá trị đạo đức trong xã hội qua những bài học cụ thể, tấm gương cụ thể.

Đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhất thiết phải là đội ngũ đi đầu, làm gương thực hiện định hướng đó. Đảng ta rất quan tâm đến vấn đề này qua những quy định hết sức cụ thể, và tôi hy vọng rằng, qua việc chỉnh đốn Đảng lần này, đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ thể hiện rõ hơn tinh thần, trách nhiệm của mình, từ đó, chúng ta tạo ra một môi trường lành mạnh, tích cực cho việc xây dựng văn hóa cho đất nước.

Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nhiều ý kiến cho rằng Đại hội XIII của Đảng giống như một cột mốc mở đầu thời kỳ phát triển của đất nước với khí thế, tiềm lực và sức bật mới… Ông có đồng tình với quan điểm này không?

- Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Tôi còn nhớ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi còn là Thủ tướng) đã khẳng định: “Chúng ta phấn đấu trở thành một cường quốc kinh tế nhưng nếu chúng ta không trở thành một cường quốc văn hóa thì chưa thành công”.

Còn một trong những đột phá chiến lược giai đoạn 2021 – 2030 được ghi rõ là: “Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi trường và đời sống văn hoá phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế; đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật”.

Sau đó, Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Đây là những tư tưởng mang tính đột phá trong phát triển văn hóa, thực sự giúp văn hóa có một khí thế và sức bật mới, và từ đó lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Khi văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội thì đó cũng là lúc chúng ta phát triển đất nước bền vững.

Mặc dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng cống hiến và sức mạnh đoàn kết của dân tộc, cùng với yếu tố lịch sử, điều kiện trong nước và quốc tế trong giai đoạn hiện nay, ông kỳ vọng như thế nào về việc hiện thực hóa khát vọng Hồ Chí Minh - Khát vọng của dân tộc, của thời đại?

- Tôi có một niềm tin vững chắc vào việc chúng ta sẽ thực hiện thành công khát vọng của Bác Hồ, để chúng ta có sự tự tin trước bạn bè thế giới. Điều này đến từ sự trải nghiệm của chính tôi khi chứng kiến sự vào cuộc quyết liệt của Đảng và Nhà nước nỗ lực vượt qua khó khăn từ dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế giai đoạn vừa qua, cũng như niềm tin của nhân dân vào những nỗ lực đó.

Khi chúng ta có được sự “nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng”, tôi tin rằng sức mạnh của dân tộc sẽ giúp chúng ta thực hiện được khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thời đại Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội!

Theo Nhà báo và Công luận

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
91011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top