Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

29 Tháng Mười Một 2022

Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan

Thứ Năm 15/09/2022 | 14:00 GMT+7

VHO - Từ ngày 15-17.9 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu là đại diện cho Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; Vụ Pháp luật, Văn phòng chính phủ…Các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL cùng các cơ quan ban, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn 7 chuyên đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan gồm: Các chính sách sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xã hội hiện nay và tương thích với pháp luật có liên quan; giới thiệu về các nội dung sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ; bảo hộ quyền tác giả trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; những điểm mới về bản quyền sở hữu trí tuệ trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; những điểm mới về trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian; giới thiệu một số nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và quyền tác gỉ, quyền liên quan.

 Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu còn được tập huấn 3 chuyên đề về tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT gồm: Thực tiễn khai thác sử dụng nội dung số trên không gian mạng; tổng quan về việc Việt Nam hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và giới thiệu các nội dung của Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT; kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền trên không gian mạng.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các giải pháp tăng cường quyền tác giả, quyền liên quan, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cho biết: Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2023. Để đảm bảo hiệu lực đồng thời của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết, Bộ VHTTDL đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2022 về quyền tác giả, quyền liên quan, dự kiến sẽ trinh Chính phủ trong tháng 11 năm 2022.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn lần này với mục đích là giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; vai trò của việc bảo hộ bản quyền tác giả góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; giới thiệu các quy định về thực thi, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí và trách nhiệm pháp lý về quyển tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian; đồng thời, đây cũng là cơ hội quý giá để Bộ VHTTDL có thể lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các quý vị đại biểu, đại diện các Bộ, ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt và các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội, đã đưa đến công cụ sáng tạo mới, đồng thời tạo ra môi trưởng lưu giữ, phương thức phân phối và các hình thức khai thác, sử dụng mới đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan, nhất là trong bối cảnh hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý hành vi vi phạm trong thẩm quyền tài phán quốc gia. Để hoàn thiện hành lang pháp lý giải quyết những vấn đề này, cùng với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ VHTTDL đã tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền đề xuất gia nhập 2 Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng: Hiệp ước về quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT). Theo đó, Việt Nam đã là thành viên của Hiệp ước WCT từ ngày 17.2.2022 và là thành viên của Hiệp ước WPPT từ ngày 1.7.2022. Đây cũng là những hành động cụ thể để góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực tham gia chuyển đổi số cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Theo đó, làm tốt công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan sẽ góp phần khuyến khích sáng tạo, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Hiện nay, các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Sự tồn tại và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Theo số liệu khảo sát của WIPO về đóng góp kinh tế của các ngành công nghiệp dựa vào bản quyền, tại các nước phát triển như tại Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào GDP khoảng 11,99%; Hàn Quốc là 9,89%; và các nước đang phát triển như Trung Quốc đóng góp chiếm khoảng 7,35%, Malaysia là 5,7% và Thái Lan là 4.48% GDP (trong khi đó, các ngành công nghiệp hóa tại Việt Nam đóng góp vào GDP khoảng 2,44% năm 2010, 3,5% vào năm 2015 và 3,61% năm 2018). Những số liệu này cho thấy bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia.

Để Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam đã tham gia thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề nghị các cơ quan của Bộ VHTTDL chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20.01.2017 và Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8.9.2016 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt với các đại biểu tại Hội nghị

 Với tầm quan trọng của công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Bộ VHTTDL trân trọng ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Cục Bản quyền tác giả, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp để triển khai tổ chức Hội nghị này.

XUÂN HƯỚNG-THÀNH KHIÊM

Print

Tải tài liệu

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Một 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29301234
567891011

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top