Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

02 Tháng Tư 2023

Đảng bộ Bộ VHTTDL: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với tổ chức đảng và đảng viên

Thứ Năm 29/12/2022 | 15:49 GMT+7

VHO - Ngày 29.12 tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL. Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội  nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ; Báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ quý 4.2022; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2022; Báo cáo Ban Chấp hành kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.

Qua các báo cáo cho thấy, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng và Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân; đại dịch Covid-19 được kiểm soát; công tác xây dựng Đảng và chính quyền được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, toàn Ngành VHTTDL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của Ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, công tác tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại  Hội nghị

Năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thường trực Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai các nội dung công tác theo chương trình làm việc đã ban hành từ đầu năm; đồng thời chỉ đạo triển khai 05 trọng tâm công tác đã được xác định đó là: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 Khoá XIII; chỉ đạo công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và đại hội điểm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ; Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo. Ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện; Tổ chức 10 Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối điểm cầu Trung ương và 1 Hội nghị trực tiếp để học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Chỉ đạo các Hội nghị giao ban sơ kết của các Khối đảng trực thuộc; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương, tổ chức thành công các hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ hằng tháng; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ hằng quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng. Chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã đọc Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ VHTTDL

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã đọc Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ VHTTDL. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thành các chương trình, kế hoạch năm 2021 về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2021, Bộ đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 4 Nghị định, 17 Thông tư, 1 Chỉ thị; 5 Quyết định. Công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, thanh tra, kiểm tra được quan tâm chỉ đạo. Công tác thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu NSND, NSƯT, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp, kế hoạch tài chính, phân bổ ngân sách, đổi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nguyễn Thị Hạnh báo cáo với Ban Chấp hành kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thể hiện sự đồng tình với các Báo cáo, đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao trên mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch… Hội nghị cũng tập trung bàn về nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 về nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Chánh thanh tra Bộ Phạm Cao Thái phát biểu tại Hội nghỊ

Đó là: Chỉ đạo phát hành phim qua nền tảng số, tổ chức thành công các đợt phim chào mừng ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam; các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được quan tâm chỉ đạo, các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế, ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, đạt nhiều kết quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ phát huy di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả  Công tác quản lý nhà nước về gia đình được triển khai đúng yêu cầu, tiến độ và đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Việc phối hợp liên ngành trong công tác gia đình đã có bước chuyển biến quan trọng, đạt được kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển TDT quần chúng với các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Chỉ đạo và tổ chức hiệu quả chương trình dạy, học bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa phát biểu tại Hội nghị

Về lĩnh vực Thể dục, thể thao, năm 2022 Tổng cục TDTT đã tổ chức thành công Seagmaes 31 tại Việt Nam; Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 903 huy chương quốc tế, trong đó 374 huy chương vàng, 259 huy chương bạc, 270 huy chương đồng. Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, xếp thứ nhất toàn đoàn tại Sea Games 31, với số huy chương vượt trội (446 huy chương, trong đó có 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), phá 21/41 kỷ lục tại Đại hội, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn Bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ; tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh.

Cục trưởng Cục Di sản Văn Hóa Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại Hội nghị

Về lĩnh vực Du lịch, chỉ đạo triển khai xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch; tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch tháo gỡ khó khăn, duy trì cơ sở hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành du lịch; tập trung khai thác thị trường nội địa; nỗ lực tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch quốc tế. Năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 457 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Phát biểu  kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trong Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, công tác xây dựng Chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khoá XIII cho cán bộ, đảng viên gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XIII. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 khoá XIII cho cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc. Nắm vững tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tập trung giải quyết dứt điểm khi có những vấn đề phát sinh nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Bộ tổ chức 1 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cấp ủy của 70 tổ chức đảng trực thuộc; các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cấp uỷ... Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo quy định tại Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nơi có điểm nóng, nội bộ mất đoàn kết.

Cũng nhân dịp này, nhiều tổ chức Đảng và tập thể cấp ủy, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã được Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ và Đảng ủy Bộ VHTTDL khen thưởng.

Bài, ảnh: THÚY HIỀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tư 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
31
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top