TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng biên tập
CHU THỊ THU HẰNG
Tel: 024.22415051 
Fax: 024.38229302
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
“Đêm nhạc cổ điển Toyota 2017”
Điện ảnh - Truyền hình
Hợp tác điện ảnh Việt Nam – Tây Ban Nha: Thị Mai - Giấc mơ Tây Ban Nha trên đất nước Việt Nam
Sân khấu
Liên hoan Múa rối ASEAN 2017: Rối Việt Nam và sự nỗ lực tìm kiếm thị trường biểu diễn
Văn học
Tiếp nhận Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
Sách mới
Ra mắt sách Phố chất đầy năm tháng
Thời trang - Làm đẹp
Ngày hội tôn vinh trang phục nam truyền thống
Di sản
Quảng Nam: Khánh thành Nhà Bia di tích Đặc khu ủy Quảng Đà
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Những góc nhìn trẻ tại Festival Nhiếp ảnh trẻ
Trang chủ > Chính trị - Xã hội > BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH họp phiên thứ nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Đẩy mạnh vai trò truyền thông trong các hoạt động của phong trào"

BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH họp phiên thứ nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Đẩy mạnh vai trò truyền thông trong các hoạt động của phong trào" (06/02/2013)

VHO- Ngày 5.2 tại Hà Nội, BCĐ TƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng BCĐ; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, Phó trưởng BCĐ. Cùng tham dự còn có các thành viên BCĐ.

Phong trào đã đi sâu vào đời sống

 Đây là phiên họp đầu tiên của BCĐ TƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH được thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH và Ban vận động TƯ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Quyết định số 1213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên BCĐ TƯ phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập, Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ; báo cáo tình hình hoạt động phong trào trong thời gian qua; dự thảo quyết định và Kế hoạch hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2013-2015; dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II.

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: Phong trào là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những năm qua, phong trào đã thực sự đi sâu vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc; khẳng định sự đúng đắn về  chủ trương phát động phong trào. Đặc biệt, đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, phong trào ở nhiều nơi còn bộc lộ nhiều yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đó là sự phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực, vùng miền. Chất lượng của các phong trào cụ thể còn những yếu kém như: việc bình xét, công nhận GĐVH ở một số nơi chưa chặt chẽ; thiếu công khai, dân chủ; chưa bám sát tiêu chuẩn; nhiêu làng, bản, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa sau khi được công nhận có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu, dẫn đến giảm sút về chất lượng; việc triển khai xây dựng và công nhận  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hóa còn vướng mắc do chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều nội dung văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH chưa được thực hiện đầy đủ, kết quả đạt được còn thấp, còn tình trạng ăn uống tràn lan trong đám cưới, đám tang; tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, lưu hành các sản phẩm văn hóa đồi trụy còn diễn ra phức tạp...
 Kế hoạch 2013-2015

Nội dung dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2013- 2015 là một nội dung được nhiều đại biểu thành viên BCĐ quan tâm và thảo luận đóng góp tại cuộc họp này. Theo đó, nhấn mạnh mục đích giữ vững và phát huy kết quả những thành tựu đạt được qua 12 năm (2000- 2012) thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là 5 nội dung và 7 phong trào cụ thể.

 Dự thảo kế hoạch cũng nêu nội dung các công việc thực hiện trong từng năm. Theo đó, năm 2013, tập trung chỉ đạo các địa phương trong cả nước tiến hành kiện toàn, hợp nhất BCĐ phong trào ở các cấp; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn, xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng  các nguồn kinh phí thực hiện  phong trào và kinh phí hoạt động của BCĐ các cấp; Bộ  VHTTDL  ban hành hướng dẫn chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng trong phong trào; tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản mới của Chính phủ,  BCĐ TƯ và Bộ VHTTDL...

Năm 2014, tiến hành chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng phong trào; chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng các báo cáo chuyên đề; tổ chức kiểm tra chéo tình hình thực hiện phong trào ở các cơ quan thành viên BCĐ TƯ...

Năm 2015, chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổng kết 15 năm phong trào TDĐKXDĐSVH 2000-2015, tiến tới tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết  15 năm phong trào...

Các giải pháp thực hiện cũng được đưa ra, gồm: duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường huy động nguồn lực; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác nghiệp vụ. Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực BCĐTƯ, có nhiệm vụ tham mưu chủ trì công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sâu rộng  phong trào, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đề nghị, nội dung Kế hoạch 2013-2015 sau khi được  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cần được xây dựng một kế hoạch khung để các địa phương triển khai thực hiện. Vấn đề chất lượng, hoạt động đi vào thực chất là mục tiêu quan trọng nhất của phong trào trong những năm tới. Những yếu kém vì vậy cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục  để những phiên họp sau không còn phải nhắc lại.

Đẩy mạnh truyền thông

 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng thiết thực, phát huy hiệu quả thì một yêu cầu quan trọng là phải kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, không để mai một những thành tích đã có. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, công tác chỉ đạo, điều hành phải được tiến hành đồng bộ để các nội dung văn hóa thấm sâu, trở nên thiết thực đối với mọi người dân.

Nhấn mạnh công tác truyền thông trong thời gian qua chưa tương xứng với những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới công tác này cần được đẩy mạnh nhằm phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ TT &TT chỉ đạo đợt thảo luận, trao đổi trong các cơ quan truyền thông cả nước về chủ đề truyền thông văn hóa Việt Nam, vừa góp phần tạo định hướng văn hoá chung, vừa góp phần phục vụ văn hóa cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng nêu những công việc cụ thể mà BCĐ cần tập trung triển khai trong 6 tháng đầu năm 2013 như: hoàn thiện bộ máy và các văn bản chính sách; rà soát các tiêu chí bình xét trong các hoạt động của phong trào theo hướng ngắn gọn, dễ làm, dễ nhớ, dễ hiểu... Về Kế hoạch công tác, Phó Thủ tướng đề nghị BCĐ các cấp cần tổ chức triển khai thực hiện phong trào sao cho thiết thực, gần gũi với người dân, vốn là chủ thể trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cần cân nhắc, tập trung vao các nội dung trọng tâm.

Về kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương  gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II, Phó Thủ tướng nêu, thời gian có thể dự kiến vào quý III năm 2013. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các gia đình văn hóa điển hình được tuyên dương trên các đài truyền hình địa phương và Trung ương trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị.

Danh sách BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.
2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban
3. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQVN, Phó Trưởng ban
4. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Phó Trưởng ban.
5. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN, Ủy viên Thường trực
6. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Ủy viên Thường trực
7. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Ủy viên Thường trực.
8. Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Ban Dân vận TƯ, Ủy viên
9. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên
10. Ông Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN, Ủy viên
11.Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên
12. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên
13. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên
14. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên
15. Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên
16. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên
17. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên
18 Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Ủy viên.
19. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên
20. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên
21. Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.
22. Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- Ủy viên
23. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên
24. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân VN, Ủy viên
25. Ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch TƯ Hội CCBVN, Ủy viên
26.Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Ủy viên
27. Ông Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên
28. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc ĐTHVN, Ủy viên
29. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc ĐTNVN, Ủy viên
30.Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện KHXHVN, Ủy viên
31. Ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN, Ủy viên
32. Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Người cao tuổi VN, Ủy viên.
33. Ông Trần Tình, Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học VN, Ủy viên.

Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo có trụ sở đặt tại Bộ VHTTDL.

Thu Trang

 


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
 • Ban Bí thư gặp giới văn nghệ sỹ, khoa học, trí thức
 • Gặp gỡ Ngoại giao đoàn quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam
 • Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp các Hoa hậu quý bà thế giới
 • Bộ VHTTDL trao tặng bằng khen cho các cơ quan báo chí, các phóng viên
 • Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT ký kết chương trình phối hợp công tác tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020
 • Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: 5 biện pháp để có một mùa lễ hội văn minh, tiết kiệm
 • Tết của gia đình duy nhất trên đảo Trần
 • Lắp đặt bản đồ khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
 • Bàn giao 5 ngư dân Philippines bị nạn trên biển
 • TP.HCM: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng và 45 năm Xuân Mậu Thân
 • Gặp gỡ văn nghệ sĩ lão thành tại TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện :“Chúng ta không thể đối xử với văn hóa như các ngành nghề khác”
  "Mừng nhất là Bộ trưởng rất thấu hiểu các vấn đề của ngành Văn hoá"
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm việc gì hợp lòng dân thì mới thành công
  Vụ sạt lở đất khiến 18 người tử vong ở Hòa Bình: Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
  Đua nhau bức tử danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang!
  Về thông tin “không cho nghệ sĩ đặt thùng thu tiền ở phố đi bộ Huế”: Không cấm, nhưng phải khéo
  Công tác VHTTDL: Bộ sẽ có những chỉ đạo nhằm vực dậy sức sống của VFS
  Việc phòng TNMT ở Đắk Nông ban hành văn bản có trái pháp luật: Tranh chấp đất với dân, lộ diện dự án treo suốt 10 năm
  Về thông tin hai con nghê "bay mất" khi trùng tu lăng Vua triều Nguyễn
  Danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang lại bị xâm phạm

  CHUYÊN ĐỀ
  Gặp gỡ văn nghệ sĩ lão thành tại TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện :“Chúng ta không thể đối xử với văn hóa như các ngành nghề khác”
  Đổi hướng, bão số 11 bẻ quặt xuống miền Trung
  "Mừng nhất là Bộ trưởng rất thấu hiểu các vấn đề của ngành Văn hoá"
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm việc gì hợp lòng dân thì mới thành công
  Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân
  Vụ sạt lở đất khiến 18 người tử vong ở Hòa Bình: Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
  Đua nhau bức tử danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang!
  Trung ương thảo luận việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị
  Về thông tin “không cho nghệ sĩ đặt thùng thu tiền ở phố đi bộ Huế”: Không cấm, nhưng phải khéo
  Huy động lực lượng cứu hộ tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai
  Bình chọn | Xem Kết Quả
  free counters
  Từ ngày 31/08/2011
   Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
  © Văn hóa Online
  Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Giấy phép Báo điện tử số 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
  Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 024.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
  ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.