21 Tháng Giêng 2021

Thủ tướng: Lời hiệu triệu đoàn kết năm xưa của Bác Hồ vẫn như còn âm vang cùng non sông

Thứ Hai 18/11/2019 | 21:40 GMT+7

VHO-Tối 18.11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019 do Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; các đồng chí TƯ Đảng; đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành cùng đông đảo đồng bào các dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt, từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam luôn đoàn kết một lòng theo Ðảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Ngày hội

“Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp”, Thủ tướng khẳng định.

Đông đảo đồng bào các dân tộc dự Ngày hội

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Bộ VHTTDL  đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” trong những năm qua, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và bảo tồn những di sản văn hóa quý báu của các dân tộc anh em trên đất nước ta. Hoạt động này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi diễn ra trong đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tặng quà cho bà con tại Làng Văn hóa

Sau khi điểm qua những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong năm vừa qua, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 đã đề ra; đồng thời cùng nhau phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc để Tổ quốc ta, nhân dân ta đi tới được bến bờ thành công và thịnh vượng, để đồng bào 54 dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng chung tay đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn xã hội hướng tới lập thành tích thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020); 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020; 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020); và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Thứ hai, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài. Tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Thứ ba, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Nhân đây, tôi cũng yêu cầu Bộ VHTTDL chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào 54 dân tộc anh em để giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; đổi mới hoạt động, duy trì sử dụng có hiệu quả tài sản và nguồn lực của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhất là nguồn lực đất đai” Thủ tướng nói.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh: “Năm 1942, để cổ vũ, động viên đồng bào cả nước tham gia Mặt trận Việt Minh, cùng nhau đứng lên đánh đuổi đế quốc Nhật và thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân:

“Hỡi ai con cháu Rồng Tiên,

Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau”

Lời hiệu triệu đoàn kết năm xưa của Người vẫn như còn âm vang cùng non sông, đất nước. Trong không khí của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" hôm nay, thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc ta, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Âm vang đất Việt” do các nghệ sĩ của các Nhà hát trực thuộc Bộ VHTTDL thực hiện gồm 6 phần: Từ chân ruộng bậc thang; Hồng Hà Tự khúc; Câu hò, điệu ví; Âm vang Đại ngàn; Về Phương Nam; Hồn Việt đã làm sống lại những giai điệu mang đậm nét văn hóa sinh hoạt gắn liền với đời sống lao động của đồng bào các dân tộc từ Bắc tới Nam. Sân khấu hoành tráng, các tiết mục được đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng với ý tưởng có điểm nhấn, chương trình dẫn dắt người xem đi suốt chiều dài của đất nước, trải nghiệm và thưởng lãm những giá trị văn hoá độc đáo mang đậm sắc thái vùng miền. Với " Từ chân ruộng bậc thang" là các tiết mục thể hiện nét văn hóa độc đáo của một số dân tộc tiêu biểu cho vùng núi phía Bắc Việt Nam: Dân tộc Thái, H’mông, Dao. Lô Lô, Tày, Khơ mú.. những câu sli câu lượn mang hình thức  sinh hoạt lao động, lễ hội, được sân khấu hóa  nghệ thuật; "Hồng Hà Tự khúc" thể hiện những nét văn hóa tiêu biểu của cộng đồng dân tộc thuộc lưu vực sông Hồng và được coi như “ Văn hóa Sông Hồng”, thiệu một số phong tục, tập quán trong sinh hoạt văn hóa đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa Thế giới như Hát Xoan, hát Quan họ, Ca Trù, hát văn ( Hầu đồng). Bên cạnh đó chương trình tái hiện một số loại hình sinh hoạt văn hóa mang tính chất tín ngưỡng, một số loại hình là sinh hoạt cộng đồng trong các Lễ hội, nhưng hầu hết đều được tập trung vào mùa Xuân, là những ngày đầu của một năm mới ; " Câu hò điệu ví" đưa người xem đến mảnh đất miền Trung thông qua cụm tcs phẩm  được  chiết xuất từ các làn điệu dân - Hoạt cảnh được kết nối giữa mảng màu sắc văn hóa các tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Trung bắt đầu từ  Thanh Hóa  trở vào cho đến Quảng Ngãi. Trong đó nổi bật với những câu hò xứ Nghệ, Hò khoan Lệ Thủy, Nghệ thuật Cung đình Huế,  hát bả trạo, ca bài chòi v.v.. "Âm vang đại ngàn" là tiếng lòng của Tây Nguyên với những xúc cảm mộc mạc, trào dâng sức sống thông qua các tiết mục nghệ thuật mang tính lễ hội  có tính chất tâm linh  cầu mùa, cầu mưa, cúng Giàng...của các dân tộc như: Chăm, Kơ Tu, Xê đăng, Mơ Nông., Giai rai, Ê đê...; "Về phương Nam" được nối tiếp bằng tổ hợp nghệ thuật diễn xướng, hát đối, nhạc tài tử, thể hiện bản sắc văn hóa về một vùng dân cư thuộc các tỉnh đồng bằng Nam bộ.. Ngoài ra có truyền thống đua thuyền (Ghe ngo) của đồng bào Khơ Me cũng là nét văn hóa độc đáo được diễn ra hàng năm. Khép lại chương trình với "Hồn Việt"  các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng xuất hiện với một bản hòa âm của tất cả các loại nhạc cụ của các dân tộc cùng vocals sẽ tạo ra một chỉnh thể âm nhạc phức hợp thật độc đáo.

 Tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”

Trước đó, trong hai ngày 17-18.11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như Triển lãm ảnh Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã cắt băng khai mạc Triển lãm; Tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”; tái hiện Nghi lễ Lẩu Then dân tộc Tày; giao lưu văn hóa, Thể thao, trò chơi dân gian giữa thanh niên với cộng đồng các dân tộc.

 ĐÌNH TOÁN; ảnh: ĐỨC ANH

Print
«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top