Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

29 Tháng Hai 2024

Bộ VHTTDL: Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, học sinh, sinh viên xuất sắc

Thứ Năm 10/11/2022 | 18:40 GMT+7

VHO - Ngày 10.11 tại TP Nha Trang, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL); đại diện thầy, cô giáo 26 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc Bộ VHTTDL; 58 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Học sinh, sinh viên phải có kỹ năng, tay nghề cao

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực: Triển khai xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong sinh viên rèn luyện toàn diện: Chân, thiện, mỹ; kinh nghiệm thi đua phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác khối giáo dục nghề nghiệp; triển khai công tác HS-SV với rèn luyện kỹ năng nghề hướng tới ngày mai lập nghiệp. Đặc biệt các đại biểu đã tã tập trung thảo sâu về việc thực hiện các chế độ, chính sách với học sinh, sinh viên DTTS…

Phát biểu tại Hội nghị,  TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc cho biết: Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số 85,3%, còn lại 53 DTTS chiếm 14,7%. Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã có những chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào DTTS, miền núi, nhất là các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học thuộc Bộ VHTTDL. Theo đó hiện nay, hệ thống chính sách phát triển giáo dục cho đồng bào dân DTTS và miền núi đã được ban hành khá đầy đủ cho các nhón đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Các chính sách cho học sinh, sinh viên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm chính sách học bổng; miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội, hỗ trợ học tập; chính sách ưu tiên tuyển sinh vào đại học, cao đẳng; chính sách phát triển đối với các dân tộc ít người; chính sách tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS, miền núi… Từ đó chất lượng giảng dạy và hoạc tại các trường đặc biệt là các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc Bộ VHTTDL đã được nâng lên đáng kể và ngày càng hoàn thiện. Số lượng học sinh DTTS theo học tại các trường này cũng dần tăng lên.

Bên cạnh các mặt đạt được và các thuận lợi thì học sinh, sinh viên DTTS vẫn còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Cụ thể khoảng cách về trình độ học sinh đồng bào DTTS, miền núi còn xa so với các vùng đồng bằng; cơ sở vật chất các trường học khu vực miền núi còn thiếu thốn và khó khăn…

Tặng Bằng khen cho các tập thể trường có thành tích suất sắc

ThS. Nguyễn Doãn Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang cho biết: Công tác học sinh, sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường. Trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, phục vụ, tư vấn, giúp đỡ học sinh sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại Trường, nhằm giúp các em phấn đấu trở thành những con người toàn diện, có đạo đức, có tri thức khoa học công nghệ, kiến thức văn hóa - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng động và sáng tạo, có tính kỷ luật, có sức khoẻ, đáp ứng cao yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay ngoài việc xây dựng và bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức ra thì định hướng và giúp cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề để hướng tới ngày mai lập nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường. Trong những năm gần đây, tập thể lãnh đạo, giảng viên nhà trường đã khảo sát và nhận thấy sản phẩm đầu ra của Trường được đánh giá là có kỹ năng nghề tốt, đáp ứng ngay vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Vì sau khi các em tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có tay nghề tốt, các em sẽ có cơ hội việc làm với thu nhập cao tại các doanh nghiệp du lịch. Khi đó, Bản thân các em có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống; Doanh nghiệp du lịch được cung cấp đội ngũ lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề cao, thương hiệu và uy tín của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được nâng lên.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tăng Bằng khen cho các cá nhân học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu

Chú trọng lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 đã chỉ rõ: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đó, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ. Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc lần này nhằm động viên, khích lệ những cá nhân có thành tích thi đua trong học tập và rèn luyện làm theo lời Bác. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp thể hiện sự quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đối với học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc. Hội nghị cũng là nơi để các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu văn hóa của các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã biểu dương 6 tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Học sinh, sinh viên học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022; 58 học sinh, sinh viên, trong đó có 34 em là người DTTS tiêu biểu và 24 em là học sinh, sinh viên xuất sắc đại diện cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã có thành tích trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn thanh niên trong thời gian qua.

Tặng Bằng khen cho sinh viên có thành tích suất sắc

“Những học sinh, sinh viên tiêu biểu của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ là những hạt giống sẽ tiếp tục phát huy, tỏa sáng, đóng góp thiết thực, khát vọng cống hiến có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chung tay hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đặt ra cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông  cũng đề nghị Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) rà soát, tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu và những sinh viên ưu tú xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm và có những biện pháp quản lý, giảng dạy phù hợp, thiết thực trong điều kiện hiện nay, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên thực hiện những nội dung trong phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025” bằng các chương trình hành động thiết thực và hiệu quả. Chăm lo, quan tâm đến các em học sinh, sinh viên DTTS trong học tập, rèn luyện.

Đối với các học sinh, sinh viên, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục phấn đấu rèn đức, luyện tài, vượt mọi khó khăn, thi đua học tốt, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác, khát vọng cống hiến để ngày mai lập nghiệp”; cùng lan tỏa và gửi đi thông điệp Thanh niên khát vọng cống hiến, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là dự bị tin cậy, tạo nguồn cho Đảng.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng Giấy khen và qua cho học sinh, sinh viên người DTTS tiêu biểu

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua học sinh, sinh viên học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022, gồm: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Tặng Bằng khen cho 58 học sinh, sinh viên, trong đó có 34 em là người DTTS tiêu biểu và 24 em là học sinh, sinh viên xuất sắc.

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng Giấy khen và qua cho 34 em học sinh, sinh viên người DTTS tiêu biểu, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

XUÂN HƯỚNG

Print

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top