Văn hóa

01 Tháng Mười Hai 2020

Truyền khát vọng cho thế hệ trẻ

Thứ Tư 14/08/2019 | 11:10 GMT+7

VHO- Phát hiện, loại trừ “những căn bệnh kinh niên, dễ mắc khó sửa”, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy phải noi gương các bậc tiên liệt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin giữa dân với Đảng, tạo dựng nền tảng vững chắc cho quyền lãnh đạo của Đảng.

Toàn cảnh tọa đàm

Đó là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại Tọa đàm khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức.

Những căn dặn vượt thời gian

Đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã gửi 20 bài tham luận và nêu nhiều ý kiến tới Ban Tổ chức. Các tham luận và ý kiến phát biểu đều thể hiện sự dày công nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, đặc biệt nhấn mạnh đây là công trình lý luận về xây dựng đảng và củng cố Đảng cầm quyền. Các đại biểu được tiếp cận với Di chúc của Chủ tịch ở góc độ là một văn bản định hướng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho thế hệ sau khát vọng cháy bỏng và ý chí quyết tâm thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. “Càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của bản Di chúc đối với công tác xây dựng Đảng. Đó là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy. Về trách nhiệm của nhân dân, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân và dân tộc, về ý thức của một Đảng cầm quyền phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh mới hiện nay”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nêu bật giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực của Di chúc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Đảng ta hết sức chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của Đảng; đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết TƯ 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài học lịch sử về việc xác lập quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trên cơ sở phát hiện, loại trừ “những căn bệnh kinh niên, dễ mắc khó sửa”, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy phải noi gương các bậc tiên liệt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin giữa dân với Đảng, tạo dựng nền tảng vững chắc cho quyền lãnh đạo của Đảng. Đó là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước, xứng đáng với lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục quán triệt và vận dụng linh hoạt, hiệu quả quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tiến hành nhiều việc làm cụ thể, nhiều biện pháp đồng bộ, cấp thiết và có tính khả thi cao. Một trong bốn giải pháp chủ yếu mà Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đó là thực hành triệt để tự phê bình và phê bình. Thứ nhất, phải nghiêm túc tự phê bình. Đó là ý thức tự giác của người cách mạng chân chính, tránh hình thức, lấy lệ, chỉ tự phê bình những điều gì mọi người đã biết rõ, còn những điều chưa phát hiện thì né tránh. Thứ hai là nghiêm túc phê bình. Một cán bộ sau khi tự phê bình thì tập thể cần góp ý, phê bình thẳng thắn và xây dựng. Nếu việc đã rõ mà người được phê bình không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng bằng các hình thức thích hợp. Để tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, cần chuẩn bị thật chu đáo, tỉ mỉ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó.

Kết luận buổi Tọa đàm Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ Thuận Hữu đánh giá các ý kiến tham luận tại buổi Tọa đàm đã đề cập khá toàn diện những vấn đề cốt yếu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện những điều Bác căn dặn trong Di chúc về xây dựng Đảng, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng từ nhiều nhiệm kỳ đến nay, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Cùng với kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong nhiệm kỳ này, Đảng tiếp tục tiến hành mạnh mẽ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đó chính là những hành động thiết thực làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, khẳng định uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để chúng ta ôn lại và hiểu sâu sắc hơn, thấm thía những lời căn dặn của Người, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thực hiện trọn vẹn ước nguyện của Người. 

 “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra ngày 22.8 tại Hà Nội. Hội thảo sẽ có 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác Đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều vùng miền trên cả nước gửi về. Các tham luận, chuyên đề chắt lọc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tập trung làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên nhiều phương diện.

Trên phương diện lý luận, hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức “nêu gương” trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Với phương diện thực tiễn, hội thảo làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Làm rõ những kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. NAM ANH

 

 LAN HƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

20oC

Độ ẩm: 46%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2020-12-01

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười Hai 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
30
1
23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top