Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

15 Tháng Tám 2022

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Lễ phát động triển triển khai Chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL

Thứ Hai 14/03/2022 | 13:30 GMT+7

VHO- Như Văn Hoá điện tử đã có bài phản ánh, sáng 14.3 tại Khu di tích tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nghệ An đã trang trọng tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc miền Trung; lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở VHTT các địa phương; các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An...

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu quan trọng. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Trần Huấn

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương;

Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc miền Trung;

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, hôm nay, ngày 14.3.2022, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động triển khai chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ phát động

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Ngành bởi lẽ, muốn xây dựng, phát triển văn hóa, trước hết phải có những con người văn hóa, đồng thời, sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa. Ông cha ta đã từng nói: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Rau nào, sâu ấy”, điều đó nói nên môi trường văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống, đạo đức, nhân cách con người và công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”. Lúc sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành hay bại do cán bộ tốt hay xấu mà nên”. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành VHTTDL là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Nhìn lại năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch “gần như đóng băng”, đời sống của nhiều viên chức, người lao động ngành VHTTDL gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 “Năm xây dựng thể chế, chính sách”, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” theo tinh thần “kiến tạo” thông qua các công cụ pháp luật. Công tác phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương, với các địa phương được chú trọng hơn, triển khai thực hiện một cách thực chất. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc bước đầu tiếp tục được phát huy, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên từ “sức mạnh mềm” của văn hóa. Các hoạt động thể thao, du lịch nội địa, thí điểm mở lại thị trường khách quốc tế từng bước được khôi phục, phát triển phù hợp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cũng trong dịp này, các đại biểu tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Bước sang năm 2022, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, toàn Ngành cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên tinh thần ấy, Bộ lựa chọn chủ đề công tác năm là “Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, trong đó môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy cho Du lịch và Thể thao phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa… cùng với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu xem sản phẩm OCOP tại thôn 6, xã Nam Giang

Tiếp cận theo hướng đó, Ngành VHTTDL đặt ra các nhiệm vụ chủ yếu thuộc Chủ đề công tác năm là:

Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở 

Một là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Hai là, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

Bốn là, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng thực chất, phát huy giá trị văn hóa của vùng, miền đa dạng nhưng nằm trong tính thống nhất của nội hàm tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Về công tác tổ chức cán bộ

Một là, thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động

Hai là, Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý, nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Khi nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá trở thành thường trực, nền tảng văn hoá được hình thành tự nhiên, tự nguyện trong mỗi cộng đồng, trong mỗi gia đình, mỗi người thì khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, phi văn hóa. Đó chính là biểu hiện thuyết phục nhất sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Để Lễ phát động và Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL đạt kết quả như mục tiêu đã đề ra, thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL tôi đề nghị:

Trước hết, sau Lễ phát động này, các Sở, các đơn vị và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị mình để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện các nội dung của Chủ đề năm 2022.

Trên cơ sở đóGiám đốc các Sở VHTTDL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của Sở mình, đơn vị mình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất, lượng hóa thành các kết quả cụ thể; đồng thời, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước nói chung, của các địa phương nói riêng.

Hai là, các Sở, các đơn vị phát động thi đua với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực; tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện Chủ đề năm; kết quả thực hiện Chủ đề phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Ba là, văn hóa có phạm trù rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Do đó, trong quá trình thực hiện, các Sở, các đơn vị thuộc Bộ cần chú trọng công tác liên kết, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để phát huy được sức mạnh tổng hợp khi thực thi nhiệm vụ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo Bộ, báo cáo UBND tỉnh để Bộ cùng các tỉnh phối hợp, giải quyết.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Mùa xuân mới mang theo dự cảm tốt lành, với nhiều niềm tin và khát vọng, Ngành VHTTDL vẫn ý thức sâu sắc rằng, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều nhiệm vụ chúng ta cần phải làm quyết liệt, triệt để hơn. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với truyền thống lịch sử 76 năm vẻ vang của Ngành VHTTDL và phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, lao động sáng tạo, “nhận thức đúng để hành động đẹp”, nghiêm túc triển khai chủ đề công tác năm để thực hiện cho được mục tiêu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”

Cuối cùng, thay mặt Bộ VHTTDL, tôi xin kính chúc đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Lễ phát động của chúng ta hoàn thành các nội dung, yêu cầu đã đề ra.

Xin trân trọng cám ơn!

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top