Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media
04 Tháng Mười Hai 2021
Cần chủ động tạo hình hài cho thị trường nghệ thuật Cần chủ động tạo hình hài cho thị trường nghệ thuật

Cần chủ động tạo hình hài cho thị trường nghệ thuật

753

VHO- Ý kiến gửi đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua của một số chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đề cập đến một yếu tố quan trọng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa, đó là: Thị trường văn hóa, nghệ thuật. Lĩnh vực này ở Việt Nam dù đã manh nha nhưng đến nay vẫn chưa xác định rõ nét được diện mạo.

Văn hóa không chỉ để tự hào, phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước Văn hóa không chỉ để tự hào, phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước

Văn hóa không chỉ để tự hào, phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước

0 2465

VHO-  Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhà quản lý, nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, “hiến kế” để xây dựng, phát triển văn hóa.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dành cho văn hóa nhiều thời gian, nhiều nguồn lực hơn

VHO- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tất cả các cấp, các ngành phải bằng hành động cụ thể để chú trọng hơn đến văn hóa. Cụ thể là dành cho văn hóa nhiều thời gian, nhiều nguồn lực hơn. Hãy lắng nghe ý kiến của những người nghiên cứu về văn hóa, hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định của mình, cho dù quyết định ấy không nằm trong lĩnh vực văn hóa, vì văn...

Truyền cảm hứng, trách nhiệm và niềm tin để phát triển văn hóa nước nhà

VHO- Tiếp tục phiên họp buổi sáng, chiều 24.11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc

VHO-Tại Hội nghị văn hoá toàn quốc diễn ra sáng nay 24.11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của người Việt Nam

VHO-Sáng 24.11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, với sự tham gia của 67 điểm cầu các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở. 

Tin tưởng và kỳ vọng "Hội nghị Diên Hồng” chấn hưng văn hóa

VHO- Hôm nay 24.11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc. Các đại biểu, chuyên gia văn hóa, các văn nghệ sĩ đã chia sẻ về những kỳ vọng lớn lao được gửi gắm vào Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển văn hóa

VHO- Sáng nay 24.11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà...

Triết lý giáo dục và Văn hóa giáo dục để xây dựng một xã hội phát triển

VHO - Trong hệ thống văn hóa, văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa giáo dục; văn hóa giáo dục, đến lượt mình, là một bộ phận của một nền văn hóa (= văn hóa dân tộc). Văn hóa (dân tộc) và văn hóa giáo dục có quan hệ với nhau thông qua mắt xích trung gian là triết lý giáo dục: Văn hóa (dân tộc) là một trong ba thành tố chi phối triết lý giáo dục. Triết lý giáo dục, đến lượt mình, được...

Tâm thức văn hóa dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay

VHO – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”… Vấn đề cần khẳng định ở đây là định hướng chiến lược mang tính tâm thức đó không chỉ cho giai đoạn trong kháng chiến, kiến quốc thời chiến tranh mà còn là điều kiện nền tảng cho quá trình gia tốc phát triển và phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Hai kỳ vọng gửi đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc

VHO – Sáng mai 24.11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chính thức diễn ra. Trước thềm hội nghị, ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM gửi đến những mong muốn, kỳ vọng để phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin tưởng và kỳ vọng “Hội nghị Diên Hồng” chấn hưng văn hóa

VHO- Sáng mai 24.11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc. Các đại biểu, chuyên gia văn hóa, các văn nghệ sĩ đã chia sẻ về những kỳ vọng lớn lao được gửi gắm vào Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.
123

Tin tức nổi bật

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top