Chính trị

18 Tháng Giêng 2021

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Thứ Năm 04/07/2019 | 13:27 GMT+7

VHO-Sáng 4.7, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường chủ trì; Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư và Phó bí thư của 73 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc các đảng bộ Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch...

GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi các nội dung của chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phác họa bức tranh toàn cảnh những câu chuyện chân thực về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện bình dị ấy đã toát lên đạo đức, phong cách của một con người vĩ đại.

Thay mặt Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phùng Minh Cường báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ VHTTDL. Theo Báo cáo, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Bộ đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị  đến 75 tổ chức đảng trực thuộc, lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ đảng viên là hạt nhân chính để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

100% các tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ đã nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị, nhất là việc kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả hơn trong mỗi tổ chức đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải và các đại biểu tại Hội nghị

Về công tác tuyên truyền Chỉ thị, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc đã thường xuyên tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động triển khai Chỉ thị. Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất  nước.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL đã xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá sau: Xây dựng và thực hiện nghiêm thúc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Đổi mới phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, vì nhân dân; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá, tập trung lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống, phương pháp công tác đề ra chủ trương, biện pháp để khắc phục, giải quyết dứt điểm. Các đảng ủy, chi ủy cùng chính quyền thực hiện tốt công tác: cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, đề ra những biện pháp cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào... đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và căn cứ vào "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" của Bộ để xây dựng chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Chỉ dạo xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác đăng ký học tập và làm theo, lấy việc đánh giá thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm...

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phùng Minh Cường trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Hằng năm Đảng ủy Bộ đều tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị 05 cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các Hội nghị chuyên đề này đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị góp phần đưa việc học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc thực hiện học tập chuyên đề theo chủ đề từng năm trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, một số chi bộ đã có những đổi mới, cải tiến theo hướng thiết thực hiệu quả, có sức hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đảng viên nghiên cứu chuẩn bị chủ đề cụ thể, tạo sự tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấy được sự cần thiết phải rèn luyện thường xuyên học tập và làm theo Bác trong công việc, cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần đào tạo cán bộ, rèn luyện kỹ năng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 được trao tặng giấy khen

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Có được kết quả này là do Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

 Tại Hội nghị, 14 tổ chức đảng và 16 cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019" đã được biểu dương, khen thưởng.

THÚY HIỀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

17oC

Độ ẩm: 42%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-01-18

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top