Chính trị

05 Tháng Mười Hai 2020

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc

Thứ Hai 29/07/2019 | 18:05 GMT+7

VHO- Đó là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị diễn ra vào chiều 29.7 tại Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều kết quả nổi bật

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, trong nửa đầu năm 2019, ngành VHTTDL đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Bộ trưởng  lưu ý, từ nay đến cuối năm còn nhiều nhiệm vụ đòi hỏi toàn ngành tiếp tục cố gắng để “về đích” thành công. Đặc biệt, để tập trung giải quyết những vấn đề  vướng mắc, tồn đọng, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo  kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là kết quả nổi bật của ngành VHTTDL. Bộ đã tập trung xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật Thư viện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; lập đề nghị xây dựng dự án Luật Điện ảnh; tham mưu trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định và nhiều Thông tư, Quyết định khác… Tính đến ngày 30. 6, Bộ VHTTDL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 186 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 114 nhiệm vụ, đang thực hiện 72 nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trên nền tảng thành công đã có, ngành tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch. Ở mảng “nóng”  là di sản văn hóa, nhiều di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch. Ban hành Quyết định xếp hạng 30 di tích quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 15 địa điểm. Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm, đẩy mạnh. Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu NNND cho 62 cá nhân và NNƯT cho 561 cá nhân; truy tặng danh hiệu  NNND cho 04 cá nhân và NNƯT cho 09 cá nhân. Thêm 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thiết chế văn hóa các cấp được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, hạn chế  tồn tại .

Các lĩnh vực quy hoạch quảng cáo, quản lý hoạt động Karaoke, vũ trường, Phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng văn hóa vùng đồng bào DTTS, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, bản quyền tác giả, phòng chống bạo lực gia đình... có nhiều kết quả nổi bật.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, ngành TDTT phối hợp với Bộ GD &ĐT và các địa phương triển khai tổ chức tốt các hoạt động TDTT trong trường học.  Công tác đào tạo, tập huấn vận chuẩn bị tham dự SEA Games 30 năm 2019 tại Phillipine, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới được quan tâm, chú trọng.

Du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm đón lượng khách quốc tế hơn 8,4 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt khách (trong đó khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt). Tổng thu từ du lịch ước 338.200 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác xây dựng thế chế, chính sách phát triển du lịch được chú trọng.  Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ cở vật chất kỹ thuật du lịch phát triển nhanh; nhiều sản phẩm du lịch được bổ sung đa dạng tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch.  Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh…

Giải pháp quyết liệt để “về đích” đúng hẹn

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế được  nêu rõ như: công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ở một số địa phương chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến việc hạ giải, thay thế một số hạng mục chưa đúng quy định. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội và nơi công cộng của người dân chưa cao. Công tác quản lý, cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại các địa phương bất cập. Các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc tuyển chọn, đào tạo diễn viên, nhạc công kế cận.

Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa phục vụ phát triển điện ảnh gặp nhiều khó khăn. Công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong và ngoài nước chưa tương xứng. Nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn....

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị cần có giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao nhiều nơi còn thiếu thốn. Cơ sở vật chất của các Trung tâm đào tạo vận động viên từ Trung ương đến địa phương xuống cấp; kinh phí nâng cấp, sửa chữa mua sắm trang thiết bị và đào tạo vận động viên còn hạn hẹp.

Công tác lập quy hoạch chi tiết, các đề án phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường còn thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch còn xảy ra vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm. Tình trạng tour giá rẻ  biến tướng tinh vi, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam...

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình cũng nêu rõ những nhệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực mà toàn ngành cần nỗ lực đạt được  trong những tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.  Hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua của Chính phủ  cho các đơn vị thuộc Bộ

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” gắn với việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng văn hóa công sở trong công chức, viên chức và người lao động”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại 2019. Tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 102 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, thời gian những tháng cuối năm, đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ, có giải pháp quyết liệt để “về đích” đúng hẹn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua của Chính phủ  cho các đơn vị thuộc Bộ

Bộ trưởng  nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những khó khăn cần giải pháp tháo gỡ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch. Bên cạnh công tác chuyên môn ở từng lĩnh vực, Bộ trưởng lưu ý những vấn đề luôn cần tập trung và tăng cường thực hiện như chống xuống cấp đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, đào tạo nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ...

Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực “nóng” như nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, lễ hội..., Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý cần luôn luôn nhạy bén, nắm bắt và dự báo tình hình để kịp thời có giải pháp xử lý “nóng”, đảm bảo hiệu quả và tránh khủng hoảng.

 Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ  cho 10 đơn vị thuộc Bộ để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác: Vụ Thư viện, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT, Cục Di sản văn hóa, Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường CĐ VHNT Tây Bắc, Trường CĐ Du lịch Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, NXB Văn hóa dân tộc.

 

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
30
1
2
3
4
56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top