Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

07 Tháng Mười 2022

Cần thêm chính sách cho bảo tồn di sản nhà vườn Huế

Thứ Sáu 05/08/2022 | 10:27 GMT+7

VHO- Nhà vườn Huế đặc trưng mang trong mình về giá trị kiến trúc, lịch sử, văn hóa và cũng là “chất liệu” quý để phát triển du lịch địa phương. Sau 5 năm (2015-2020) thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng, hiện đã gặp một số khó khăn và bất cập trong quá trình triển khai.

 Du khách tham quan các nhà cổ tại làng cổ Phước Tích, Thừa Thiên Huế

 Vì thế cần có thêm chính sách phù hợp với thực tế để tiếp tục bảo tồn giá trị di sản quý của vùng đất Kinh đô xưa này.

Vẫn còn khó khăn và hạn chế

Từ khi Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng giai đoạn 2015-2020” (NQ02) đi vào cuộc sống, đã có 38 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ kinh phí trùng tu, b