Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

23 Tháng Ba 2023

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Chỉ khả thi khi dựa trên những giá trị, đặc điểm của văn hóa

Thứ Sáu 06/01/2023 | 08:56 GMT+7

VHO- “Một quy hoạch tổng thể quốc gia chỉ khả thi và phù hợp với đặc điểm của đất nước khi dựa trên những giá trị, đặc điểm của văn hóa. Những giá trị, đặc điểm ấy sẽ được thể hiện chi tiết, giúp chúng ta có quy hoạch tổng thể quốc gia tốt”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) đã nhấn mạnh như vậy khi đánh giá về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được quy hoạch từ năm 1997 Ảnh: NAM NGUYỄN

 Tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào sáng 5.1, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung của dự thảo Quy hoạch là định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Trình bày Tờ trình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phát triển kinh tế đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030; trong đó, vùng Đông Nam Bộ tăng khoảng 8 - 8,5%/năm, vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; trong đó, vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 14.500 USD, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 10.500 USD. Tỷ trọng GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/ năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. Trong các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về xã hội đến năm 2030, với lĩnh vực văn hóa sẽ là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước…

Về định hướng phát triển hạ tầng xã hội cấp quốc gia, Quy hoạch xác định, ưu tiên đầu tư các cơ sở hạ tầng xã hội chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới tại các thành phố lớn, các vùng động lực. Quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm hài hòa, cân đối giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Hình thành mạng lưới an sinh xã hội đồng bộ, hiện đại, bền vững và hội nhập.

Trong 7 định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia, dự thảo Quy hoạch nêu rõ, phát triển văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội; phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân và gắn với việc hình thành, phát triển các không gian văn hóa của đất nước. Xây dựng các cơ sở văn hóa quốc gia trở thành những thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước.

Xây dựng, nâng cấp các bảo tàng quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cải tạo, nâng cấp các thư viện cấp quốc gia, thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học… Xây dựng, nâng cấp các cơ sở nghệ thuật biểu diễn quốc gia tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Đầu tư phát triển, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa, nhất là các di sản được UNESCO công nhận. Hình thành kinh tế thể thao chuyên nghiệp; phát triển mạng lưới cơ sở thể dục thể thao quốc gia đồng bộ, hiện đại, có một số công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Đối với lĩnh vực văn hóa, cần làm rõ định hướng xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là những giải pháp tích cực nhằm phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà Việt Nam có tiềm năng lớn như thủ công truyền thống, du lịch di sản; phát huy vai trò ngày một lớn của các doanh nghiệp văn hóa ngoài công lập… trên cơ sở đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng, tính hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu xã hội gắn với đặc điểm của từng vùng miền trong bối cảnh có sự thay đổi về nhu cầu thụ hưởng văn hóa và bối cảnh hội nhập vềvăn hóa; bổ sung các nội dung về đầu tư, nâng cấp xây dựng không gian văn hóa. Mặt khác, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phải gắn với du lịch tại các trung tâm du lịch và các điểm đến du lịch quốc gia.

(Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội VŨ HỒNG THANH)

Quan trọng là tổ chức triển khai như thế nào?

Trình bày Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, về định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia, mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Ủy ban Kinh tế cho rằng, định hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao cần dựa trên chủ trương của Đảng và có hướng tiếp cận mới, tư duy mới, vừa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, vừa đáp ứng xu thế chung của quốc tế. Trong đó, đối với lĩnh vực thể thao, cần quan tâm đến việc phát triển và tạo không gian phát triển kinh tế thể thao, xã hội hóa lĩnh vực thể thao để giảm bớt việc sử dụng ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển mạng lưới thể thao cơ sở, nhất là nội dung liên quan đến phát triển mạng lưới Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia với việc phát huy hiệu quả trong thực tế. Ngoài ra, đề nghị cân nhắc bổ sung thêm các chỉ tiêu cơ bản cụ thể cho phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, từng khu vực.

“Đối với lĩnh vực văn hóa, cần làm rõ định hướng xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là những giải pháp tích cực nhằm phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà Việt Nam có tiềm năng lớn như thủ công truyền thống, du lịch di sản; phát huy vai tròngày một lớn của các doanh nghiệp văn hóa ngoài công lập… trên cơ sở đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng, tính hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu xã hội gắn với đặc điểm của từng vùng miền trong bối cảnh có sự thay đổi về nhu cầu thụ hưởng văn hóa và bối cảnh hội nhập về văn hóa; bổ sung các nội dung về đầu tư, nâng cấp xây dựng không gian văn hóa. Mặt khác, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phải gắn với du lịch tại các trung tâm du lịch và các điểm đến du lịch quốc gia”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu.

 Đại biểu Bùi Hoài Sơn trả lời phỏng vấn báo chí sáng 5.1

Đánh giá về Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, điều đáng mừng là Quy hoạch đã có sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. “Như chúng ta biết, các thiết chế văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển văn hóa. Nếu chúng ta có những thiết chế văn hóa đủ tầm như các bảo tàng, nhà hát, thư viện hay triển lãm, chúng ta sẽ có cơ sở để tổ chức các sự kiện xứng tầm với sự phát triển của đất nước. Điều tích cực là chúng ta đã đưa được những thông điệp đó vào Quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng quan trọng là sẽ triển khai như thế nào? Tuy nhiên, vì văn hóa là sự kết tinh các giá trị theo thời gian, sự kết tinh này cũng được phân vùng, theo khu vực nên chúng ta cần có những lưu ý khác liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia trong lĩnh vực văn hóa”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Cũng theo đại biểu Hà Nội, các nhà nghiên cứu vẫn nói nhiều đến việc chúng ta có nhiều vùng văn hóa khác nhau, mỗi vùng có đặc trưng, giá trị và đặc điểm riêng. Những đặc điểm riêng về văn hóa này cũng có thể ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của quốc gia. Như chúng ta thấy rằng khu vực phía Bắc Bộ có những vùng văn hóa tiêu biểu như Rối nước hay Chèo và các khu vực sinh hoạt văn hóa khác nhau. Vậy thì những sinh hoạt khác nhau về văn hóa này sẽ được thể hiện như nào trong Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đó là điều đáng lưu ý! 

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23242526
272829303112
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top