Chính trị

27 Tháng Hai 2021

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Thứ Sáu 06/12/2019 | 14:00 GMT+7

VHO-Sáng 6.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng cho biết, để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng. Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Tuy nhiên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng nhấn mạnh, những năm gần đây, bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như: tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

“Còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hoá; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác; một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, bức xúc trong xã hội...”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nêu rõ.

Trên cơ sở đó,  ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo làm rõ thực trạng công tác xây dựng Đảng trên 4 phương diện: tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đi sâu phân tích nguyên nhân của kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí và đề xuất giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thiết thực, hiệu quả.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng báo cáo đề dẫn Hội thảo

Bên cạnh đó, nêu bật những vấn đề đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan báo chí, nhất là những phương pháp mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại, vừa bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt nhất vai trò lãnh đạo của Đảng ở các cơ quan báo chí

Trên cơ sở những kết quả, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đúc rút thành kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương lãnh đạo, quy định pháp luật về báo chí; giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan báo chí; thực hiện xây dựng, quy hoạch các cơ quan báo chí thời gian tới...

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, các báo, tạp chí, đài phát thanh-truyền hình trong cả nước. Hội thảo có gần 60 bài tham luận, bên cạnh đó có nhiều ý kiến tham luận trực tiếp tại hội thảo đã tập trung, đánh giá vai trò trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng đối với hoạt động cơ quan báo chí; các ý kiến tại hội thảo cũng tập trung đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, trong những năm qua, báo chí đã phản ánh kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới, thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái, thù địch.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, những thành tựu mà báo chí đạt được là rất lớn và có vai trò quan trọng với các cấp ủy, tổ chức Đảng. Nói cách khác, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là yếu tố quan trọng đảm bảo cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển. “Thực tiễn hoạt động báo chí cho thấy, cơ quan báo chí nào quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, thì cơ quan báo chí đó hoạt động ổn định, ít có sai phạm. Cơ quan báo chí nào buông lỏng không quan tâm đúng mức tới công tác xây dựng Đảng thì cơ quan báo chí đó mắc nhiều sai phạm trong cả công tác cán bộ, nội dung thông tin cũng như thực thi đạo đức nghề nghiệp”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và cho biết, thời gian qua, nhìn chung các cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí đã coi trọng công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, các cơ quan báo chí phát triển về số lượng, chất lượng và đội ngũ người làm báo.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí còn nhiều khuyết điểm, hạn chế, chậm được khắc phục. Một số Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan báo chí chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Có hiện tượng phóng viên, biên tập viên, người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện bị cám dỗ, sa ngã, đánh mất dũng khí, quên đi sứ mạng, không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác thậm chí còn cố bẻ cong ngòi bút, tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian tới. Trong đó cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề.

Thứ nhất, phải nhận thức đúng đắn sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng trong hoạt động của báo chí.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ Đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chủ trương đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm mỗi cán bộ Đảng viên, biên tập viên, phóng viên trong cơ quan báo chí là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mạng của người làm báo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận trong cơ quan báo chí để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Làm tốt công tác tư tưởng cũng chính là thể hiện rõ vai trò tiên phong chủ lực trong thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí trước hết phải là những người nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề của thời cuộc, sự vận động của xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Đảng viên, quan tâm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ người làm báo.

Thứ ba, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tăng cường rà soát kiện toàn tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí.

TÙNG QUANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2021-02-27

Danh mục bài viết

«Tháng Hai 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
67
8
9
1011121314
1516
17
18
19
20
21
22
23
24
2526
2728
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top