Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

09 Tháng Tám 2022

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL

Thứ Năm 21/10/2021 | 17:46 GMT+7

VHO-Chiều nay (21.10), tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6. Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị. Tại đây, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quý III/2021; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo BCH một số nội dung công việc BCH đã chỉ đạo triển khai trong thời gian giãn cách xã hội và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Bộ, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025) và diễn ra các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát sự chỉ đạo của BCH Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông  phát biểu tại Hội nghị

9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, tổ chức tốt 3 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương; Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá bằng việc xây dựng chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác 9 tháng đầu năm 2021 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đảng ủy Bộ và các cấp trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy... Sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. 

Các đại biểu tham gia và góp ý tại Hội nghị

Hội nghị tập trung bàn về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Về hoạt động văn hóa gia đình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 đề án: Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di dản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, cho phép mở rộng Danh sách hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO trong thời gian tới. Ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đề án Tổ chức biểu diễn nghệ tuật. Đề án Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các điểm du lịch, khu du lịch quốc gia theo cơ chế đặt hàng, phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn. Tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Sửa đổi nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội cho ý kiến. Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định Quy định về đào tạo chuyên sâu trong đặc thù, lĩnh vực nghệ thuật. Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Hoàn thiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chi thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì... Về thể dục – thể thao, Du lịch tập trung các nhiệm vụ như: Hoàn thiện Nghị quyết mới của Đảng về phát triển thể dục, thể thao; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức SEA Games 31... Trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026...

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã đánh giá cao những kết quả về công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021, đồng thời nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2021.

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và chính quyền, tham gia ý kiến, đóng góp tích cực trong công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ chuẩn bị kế hoạch đại hội các cấp, chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra đối với 3 tháng cuối năm 2021.

ĐÀO ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6