Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

17 Tháng Tám 2022

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng Chương trình phát triển văn hóa quốc gia khoa học, sát thực tiễn

Thứ Năm 17/02/2022 | 14:53 GMT+7

VHO- Ngày 17.2 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về việc triển khai xây dựng Chương trình tổng thể phát triển văn hóa quốc gia giai đoạn 2021-2030. Cùng dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc

Xác định trọng tâm, trọng điểm

Ngày 24.11.2021 tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng Chương trình nhằm cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 8.12.2021 của Chính phủ về việc giao cho Bộ VHTTDL xây dựng Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chương trình tổng thể phát triển văn hóa quốc gia là sản phẩm trí tuệ tập thể, các đơn vị phải tăng cường phối hợp để xây dựng một Chương trình hiệu quả, khả thi nhất

Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc với tinh thần sớm, khẩn trương để xây dựng dự thảo Chương trình sát, đúng với tình hình thực tiễn của ngành.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là bước đầu tiên, sau đó sẽ lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Chương trình trước khi trình Chính phủ. Bộ trưởng yêu cầu đại diện các đơn vị thảo luận, cho ý kiến trọng tâm về tên gọi của Chương trình; các nội dung, dự án đưa vào Chương trình. “Chúng ta cần nêu rõ trọng tâm là gì, dự án nào mang tính đột phá. Tinh thần là không khuôn mẫu, không dàn trải và đặc biệt cần huy động trí tuệ tập thể để xây dựng một Chương trình có tính khoa học, bám sát thực tiễn”, Bộ trưởng gợi mở.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt  phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương  phát biểu tại Hội nghị

 Ông Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ cho rằng, Chương trình lần này cần rà soát kỹ, chọn ra những nơi, những điểm khó khăn để đầu tư. Đối với tên gọi của Chương trình, ông Hùng đề nghị nên thêm chữ “Chấn hưng”.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Theo bà Hương, cần đầu tư tăng cường các hoạt động quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Trong đó, cần có trọng tâm trọng điểm trong xây dựng các thiết chế văn hóa, đồng thời hỗ trợ chuyên môn trong hoạt động của các thiết chế này.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Lê Hồng Phong

Ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo cho rằng,  Chương trình cần chọn những nội dung trọng tâm để có thể nhìn thấy được kết quả. Có hai mục tiêu chính là thiết chế và con người, trong đó, cần chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng công tác quản lý và thực hành văn hóa.

Nêu dẫn chứng thực tế từ Chương trình phát triển văn hóa của Hàn Quốc phải xuyên suốt qua 2 thập kỷ mới tạo ra điểm nhấn, Q.Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly cho rằng, bối cảnh hiện nay cần tập trung đầu tư cho hạ tầng phát triển văn hóa, nguồn lực đỉnh cao tức là con người và nền tảng số…

Khắc phục điểm yếu

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã cho chúng ta thấy được những điểm mạnh và chưa mạnh của ngành. Chương trình tổng thể phát triển văn hóa quốc gia giai đoạn 2021-2030 cần phải khắc phục được những vấn đề đó. “Cái chúng ta chưa làm được có phải là môi trường văn hóa hay không? Thời gian qua, do không đủ nguồn lực, một số di tích bị hư hại; một số nhà hát, thư viện chưa phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó là vấn đề nguồn lực. Chúng ta phải giải quyết đồng bộ những  nội dung  này thì mới tạo ra cú hích”, Bộ trưởng  nói.

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Nguyễn Thế Hùng

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cần chú trọng vấn đề sử dụng con người trong Chương trình, trong đó cần quan tâm đến chính sách đãi ngộ, biên chế.... Đối với vấn đề đào tạo, Thứ trưởng đề nghị cần quan tâm đến các phương tiện để đào tạo nguồn nhân lực. “Như ngành điện ảnh hiện nay, máy móc phục vụ việc đào tạo đã cũ, sinh viên ra trường rất bỡ ngỡ. Đây là vấn đề cần đầu tư, từ đó mới sử dụng được nhân lực chất lượng cao sau khi đào tạo” , Thứ trưởng nêu.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đồng tình với một số ý kiến với việc thêm chữ “Chấn hưng” vào tên gọi Chương trình. Đồng thời lưu ý, thời gian thực hiện cần tính toán khoa học, để từ đó có thể thấy được hiệu quả thực sự. Các nhiệm vụ và dự án trong Chương trình cần phải thu hẹp lại, có trọng tâm trọng điểm.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhận định Chương trình đã thiết kế và đưa các nhiệm vụ một cách bao quát. Tuy nhiên, cần rà soát lại để tập trung đầu tư những dự án tạo ra bước chuyển rõ ràng. Ví dụ, trong phát triển công nghiệp văn hóa, cần chọn những lĩnh vực trọng tâm .

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chương trình  tổng thể phát triển văn hóa quốc gia là sản phẩm trí tuệ tập thể. Các đơn vị phải tăng cường phối hợp để xây dựng một Chương trình hiệu quả, khả thi nhất. Để tiếp tục hoàn thiện Chương trình, trước mắt cần có một bộ phận chuyên nghiên cứu và soạn thảo trực tiếp. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Đoàn Văn Việt là Trưởng Ban xây dựng Chương trình, Thứ trưởng Tạ Quang Đông là phó ban và một số lãnh đạo các đơn vị làm thành viên.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn

Bộ trưởng cũng đồng tình với ý kiến thêm chữ “chấn hưng” vào tên gọi. Ngoài ra, ban soạn thảo cần chú trọng làm sâu sắc hơn phần bối cảnh xây dựng Chương trình, các số liệu phải thuyết phục, nêu rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đồng thời, cần đưa các quan điểm lớn mà Trung ương đã đề ra đối với ngành Văn hóa vào Chương trình.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa

Bộ trưởng đề nghị, Chương trình cần tập trung 6 nhiệm vụ, tương thích là 6 đề án. Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển con người, xây dựng hệ giá trị gia đình, con người Việt Nam. Thứ hai là tập trung đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực cao và đỉnh cao, trong đó gồm nguồn nhân lực quản lý và hoạt động. Thứ ba là bảo tồn và tôn tạo phát huy di tích di sản.

Q.Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly

Nhiệm vụ thứ tư là đầu tư cơ sở vật chất cho ngành văn hóa để có các thiết chế văn hóa tầm quốc gia. Thứ năm là phát triển nghệ thuật và công nghiệp văn hóa.Thứ sáu là tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tiếp kiến văn hóa với kiều bào là chủ thể.

Nhấn mạnh đây là 6 nhiệm vụ bao trùm, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ trưởng yêu cầu, chậm nhất đến ngày 5.3 phải tổ chức hội thảo lấy ý kiến. Từ 5-10.3 tiếp thu để hoàn thiện, sau đó sẽ  trình Chính phủ.

Bài bản trong triển khai Chiến lược phát triển văn hóa

Cũng trong sáng 17.2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì làm việc cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Bộ trưởng nêu, ngày 12.11.2021, Chính phủ  đã có  Quyết định số 1909/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Chiến lược có nhiều đổi mới, nội dung cụ thể, phù hợp với bối cảnh và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã báo cáo về Chiến lược.

“Việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 một cách bài bản, kịp thời đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dự thảo Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của ngành VHTTDL để triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý VHTTDL các cấp và  các cơ sở VHTTDL xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá  việc thực hiện Chiến lược và kết luận của Tổng Bí thư.

TS. Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam  cho biết, các chương trình, hoạt động được xây dựng trong dự thảo cần đáp ứng yêu cầu có tính khả thi, phù  hợp với định hướng phát triển chung của ngành; phát huy hiệu quả nguồn lực và thế mạnh của ngành VHTTDL kết hợp với việc mở rộng mạng lưới, phát triển các quan hệ đối tác đa ngành, đa lĩnh vực.

Dự thảo được thiết kế với các nội dung chính: Mục tiêu; Yêu cầu; Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL, một số ý kiến cho rằng các nhiệm vụ, giải pháp  cần được xây dựng cụ thể, chi tiết, bố cục logic. Bên cạnh đó, phần tổ chức thực hiện cần cụ thể hơn, phân giai đoạn, có bước đi và lộ trình cụ thể. Nguồn lực triển khai thực hiện cũng là nội dung cần chú trọng thể hiện.

Ghi nhận những nỗ lực của Viện VHNT quốc gia Việt Nam  nhằm xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động, lắng nghe các ý kiến thảo luận, góp ý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở nghiên cứu sâu nội dung Chiến lược, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của đơn vị để xây dựng các nội dung cụ thể, cùng phối hợp với Viện VHNT quốc gia Việt Nam và Văn phòng Bộ trong hoàn thiện dự thảo. Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Bộ, ngành được Chính phủ giao nhiệm vụ trong Chiến lược để cùng phối hợp, triển khai đồng bộ.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cùng đồng hành, hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch hành động; việc tổ chức thực hiện phải cụ thể và có lộ trình.

HÀ PHƯƠNG, ảnh: TRẦN HUẤN

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top