Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Chín 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm

Thứ Năm 11/05/2023 | 14:00 GMT+7

VHO - Sáng 11.5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận

Cùng dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên UBTVQH, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Về phía khách mời có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM  Võ Văn Hoan; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Quốc Hiệp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND do Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Nguyễn Thị Thanh trình bày đã nêu rõ sự cần thiết cũng như mục đích, yêu cầu của việc sửa đổi nghị quyết.

Việc sửa đổi Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và pháp luật; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ trong các văn bản về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Nghị quyết cũng nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị quyết số 85/2014/QH13, tập trung sửa đổi, bổ sung, làm rõ hơn những điều, khoản chưa phù hợp, rõ ràng, chặt chẽ.

Ngoài ra, rà soát các quy định của Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 2.10.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm là đúng, hợp lý để bổ sung vào Nghị quyết.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. Vừa qua, Bộ Chính trị đã có ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế cho Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8.10.2014 với một số điểm mới quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, trước đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã có Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Những văn bản này đặt ra yêu cầu phải kịp thời thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và pháp luật; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bộ Chính trị cũng giao cho Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội để thể chế hóa thành quy định của Quốc hội phù hợp với quy định của Đảng. Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH đã giao cho Ban Công tác đại biểu và chỉ đạo việc lập Ban soạn thảo để xây dựng nghị quyết trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 85/2014/QH13.

Đề cập đến cơ sở thực tiễn của việc cần thiết sửa đổi Nghị quyết số 85, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết quá trình tổng kết, đánh giá Nghị quyết số 85/2014/QH13 cho thấy, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người trên tổng số 50 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, kết quả không có trường hợp nào có hơn 50% tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá "tín nhiệm thấp".

HĐND các cấp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 99.836 người, hầu hết đều đạt hơn 50% số phiếu "tín nhiệm cao"; tỉ lệ người có số phiếu "tín nhiệm thấp" ở các cấp, cụ thể như sau: Cấp tỉnh, có 2/1.750 người, chiếm tỉ lệ 0,11%; ở cấp huyện 25/13.852 người, chiếm tỉ lệ 0,18%; ở cấp xã 186/84.234 người, chiếm tỉ lệ 0,22%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 85 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. 

Cụ thể, Nghị quyết chỉ quy định về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhưng không quy định rõ về thời hạn thực hiện, dẫn đến việc tùy nghi, không đồng bộ, thống nhất trong cả nước; Phiếu lấy phiếu tín nhiệm và phiếu bỏ phiếu tín nhiệm còn sử dụng cùng một tên (Phiếu tín nhiệm) nên dễ dẫn đến nhầm lẫn; Hướng dẫn việc triển khai hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm chưa kịp thời nên khi triển khai còn lúng túng; Biểu mẫu báo cáo kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm còn chung chung, chưa cụ thể nên một số báo cáo còn sơ sài, chưa nêu rõ được những tồn tại, hạn chế của bản thân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới, gây khó khăn cho đại biểu trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm.

Do đó, Ban Công tác đại biểu nhận thấy cần thiết phải ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 85/2014/QH13.

Phiên họp của UBTBQH

Dự thảo Nghị quyết giữ nguyên kết cấu 18 điều như Nghị quyết số 85/2014/QH13, trong đó sửa đổi, bổ sung 13/18 điều và bổ sung 3 Biểu mẫu mới. Nội dung chủ yếu của Nghị quyết bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm; phiếu sử dụng trong lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và việc xác định phiếu hợp lệ; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; điều khoản thi hành.

Tại phiên họp, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về mặt nội dung dự thảo, điều kiện để trình Quốc hội; đồng thời cho ý kiến về các nội dung cụ thể về phạm vi điều chỉnh, bố cục và cách thức thể hiện trong dự thảo; việc mở rộng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm so với Nghị quyết 85/2014/QH13; về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thảo luận, UBTVQH đánh giá Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các cơ quan tiếp thu bước đầu ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội và hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên cơ sở ý kiến của UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý tên gọi của Nghị quyết cần bao quát phù hợp với phạm vi và đối tượng điều chỉnh, thống nhất với khái niệm lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; làm rõ đối tượng áp dụng, có bổ sung quy định cấm, làm rõ căn cứ đánh giá tín nhiệm bảo đảm thể chế hóa theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và phù hợp với hoạt động của Hội đồng nhân dân và Quốc hội, thể hiện rõ nội dung Quốc hội, HĐND  sâu hơn, có cụ thể hơn.

Tổng hợp các vấn đề lớn được UBTVQH lưu ý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, rồi hoàn chỉnh các hồ sơ để gửi lấy ý kiến UBTVQH bằng văn bản trước khi trình Quốc hội.

NGUYÊN HÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Chín 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29301
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top