Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

08 Tháng Sáu 2023

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ Ba 28/03/2023 | 15:23 GMT+7

VHO-Ngày 28.3, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đối với Công đoàn Viện Phim Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội điểm nhằm tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy Bộ VHTTDL, lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL, lãnh đạo 9 Công đoàn  Bộ, Ngành thuộc Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam và 66 đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL. Về phía Công đoàn Viện Phim có 115 đại biểu chính thức tham gia Đại hội.

Đại hội đã diễn ra theo đúng tiến trình thời gian, quy trình tổ chức đại hội cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có chất lượng các nội dung trình đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca và bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn; Bầu Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Chiếu Clip và Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XIX, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XX; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL, Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động; Đại hội tham luận, thảo luận; Báo cáo Đề án nhân sự BCH Công đoàn Viện Phim Việt Nam; Bầu Ban Bầu cử; Bầu Ban chấp hành Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XX; Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL; Ban Chấp hành Công đoàn khóa XX ra mắt nhận nhiệm vụ; Chỉ định triệu tập viên triệu tập phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XX; Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội...

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng

Quy trình tổ chức Đại hội được thực hiện chặt chẽ

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viện phim Việt Nam nhận định, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện, của Công đoàn Bộ VHTTDL cũng như sự phối hợp hoạt động của đơn vị trực thuộc, Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành tất cả các nội dung đã được thống nhất trong Nghị quyết Đại hội với hiệu quả và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào tích cực, sôi nổi, nội dung hoạt động phong phú, có sự đổi mới sáng tạo trong các hoạt động. Hoạt động của Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, động viên đoàn viên thực hiện đúng các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Công đoàn cũng phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia tích cực các công việc được phân công. Ban Chấp hành công đoàn Viện Phim Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, từ đó, phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã ghi nhận nhiệm kỳ 2017-2023 của Công đoàn Viện Phim Việt Nam gắn liền với thời kỳ đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn thử thách để tiếp tục vươn lên, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, công cuộc đổi mới sau hơn 35 năm đã thu được nhiều thành tích to lớn trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ VHTTDL nói chung và của Viện Phim Việt Nam nói riêng. Những kết quả công tác của Công đoàn Viện Phim Việt Nam trong nhiệm kỳ qua rất nổi bật, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Viện Phim Việt Nam nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Viện và của Công đoàn Bộ VHTTDL; động viên cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Đồng chí Trần Huy Toản nhấn mạnh: “Qua theo dõi và trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã chủ động và tích cực chuẩn bị tốt mọi công việc cho đại hội lần này. Chúng tôi bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung và chất lượng các báo cáo trình tại Đại hội và các tham luận của các đơn vị, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn và của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện Phim Việt Nam”.

Các đoàn viên Công đoàn Viện Phim Việt Nam tham gia bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Viện Phim Việt Nam, Phó viện trưởng điều hành Nguyễn Huy Hoàng khẳng định: Thành tích của tổ chức Công đoàn và đoàn viên Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện. Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng xứng đáng. Đó là sự ghi nhận của tổ chức công đoàn và lãnh đạo Viện Phim Việt Nam đối với những cố gắng của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển đất nước, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đặt ra cho Viện Phim Việt Nam hết sức nặng nề. Với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với chúng ta. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ  đoàn viên, CBCCVCLĐ để cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Viện Phim Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản và lãnh đạo Viện Phim Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viện Phim Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 

Các đại biểu tham dự Đại hội điểm tại Công đoàn Viện Phim Việt Nam đều cho rằng Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm là rất cần thiết, tạo sự thống nhất một mẫu chung cho việc tổ chức đại hội công đoàn ở cơ sở. Sau khi kết thúc đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm. Dự hội nghị này sẽ có tất cả các đại biểu của gần 66 công đoàn cơ sở trực thuộc để cùng nhau phát hiện ra nhưng vấn đề được và chưa được để tổ chức đại hội công đoàn của đơn vị mình được tốt hơn. Là một trong số 9 Công đoàn  Bộ, Ngành thuộc Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Phan Kiều Thu chia sẻ: “Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức rất thành công Đại hội điểm cấp cơ sở ở Viện Phim Việt Nam. Quy trình tổ chức cụ thể, chi tiết và vô cùng chặt chẽ. Rất đáng để các đơn vị trong công đoàn cấp cơ sở học tập cách tổ chức”.

Theo kế hoạch, Đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL và Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL được tiến hành trong năm 2023, cụ thể đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023. Thời gian đại hội không quá 2 buổi. Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc và xong trước ngày 31.7.2023.

Công đoàn Bộ VHTTDL đi đầu trong ứng dụng công nghệ tổ chức Đại hội điểm

Các đại biểu tham dự sử dụng mã QR để có đầy đủ các nội dung tài liệu của Đại hội

"Ngay khi bước vào địa điểm tổ chức, các đại biểu có thể sử dụng mã QR để có đầy đủ các nội dung tài liệu của Đại hội. Đại hội công đoàn của Viện Phim Việt Nam diễn ra song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, điểm cầu Hà Nội kết nối với điểm cầu ở TP.HCM rất hiệu quả, giúp cho cả hai điểm cầu đều cập nhật tốt từ hình ảnh, nội dung và không khí của Đại hội. Có thể khẳng định Công đoàn Bộ VHTTDL là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở". 

(Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông)

THÚY HIỀN; ảnh: MINH TUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Sáu 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top